Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VORANTREIBEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  vorantreiben

Časování slovesa: vorantreiben


Překlad: záloha

Přítomný čas

er treibt voran

Préteritum

er trieb voran

Perfektum

er hat vorangetriebenČasování slovesa pravidelného slovesa [vorantreiben]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
treibe voran 
du
treibst voran 
er/sie/es
treibt voran 
wir
treiben voran 
ihr
treibt voran 
sie/Sie
treiben voran 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
trieb voran 
du
triebst voran 
er/sie/es
trieb voran 
wir
trieben voran 
ihr
triebt voran 
sie/Sie
trieben voran 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe vorangetrieben 
du
hast vorangetrieben 
er/sie/es
hat vorangetrieben 
wir
haben vorangetrieben 
ihr
habt vorangetrieben 
sie/Sie
haben vorangetrieben 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte vorangetrieben 
du
hattest vorangetrieben 
er/sie/es
hatte vorangetrieben 
wir
hatten vorangetrieben 
ihr
hattet vorangetrieben 
sie/Sie
hatten vorangetrieben 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde vorantreiben 
du
wirst vorantreiben 
er/sie/es
wird vorantreiben 
wir
werden vorantreiben 
ihr
werdet vorantreiben 
sie/Sie
werden vorantreiben 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde vorangetrieben haben 
du
wirst vorangetrieben haben 
er/sie/es
wird vorangetrieben haben 
wir
werden vorangetrieben haben 
ihr
werdet vorangetrieben haben 
sie/Sie
werden vorangetrieben haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [vorantreiben]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
treibe voran 
du
treibest voran 
er/sie/es
treibe voran 
wir
treiben voran 
ihr
treibet voran 
sie/Sie
treiben voran 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe vorangetrieben 
du
habest vorangetrieben 
er/sie/es
habe vorangetrieben 
wir
haben vorangetrieben 
ihr
habet vorangetrieben 
sie/Sie
haben vorangetrieben 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde vorantreiben 
du
werdest vorantreiben 
er/sie/es
werde vorantreiben 
wir
werden vorantreiben 
ihr
werdet vorantreiben 
sie/Sie
werden vorantreiben 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde vorangetrieben haben 
du
werdest vorangetrieben haben 
er/sie/es
werde vorangetrieben haben 
wir
werden vorangetrieben haben 
ihr
werdet vorangetrieben haben 
sie/Sie
werden vorangetrieben haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
triebe voran 
du
triebest voran 
er/sie/es
triebe voran 
wir
trieben voran 
ihr
triebet voran 
sie/Sie
trieben voran 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte vorangetrieben 
du
hättest vorangetrieben 
er/sie/es
hätte vorangetrieben 
wir
hätten vorangetrieben 
ihr
hättet vorangetrieben 
sie/Sie
hätten vorangetrieben 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde vorantreiben 
du
würdest vorantreiben 
er/sie/es
würde vorantreiben 
wir
würden vorantreiben 
ihr
würdet vorantreiben 
sie/Sie
würden vorantreiben 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde vorangetrieben haben 
du
würdest vorangetrieben haben 
er/sie/es
würde vorangetrieben haben 
wir
würden vorangetrieben haben 
ihr
würdet vorangetrieben haben 
sie/Sie
würden vorangetrieben haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [vorantreiben]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
treibe voran; treib voran 
ihr
treibt voran 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [vorantreiben]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
vorantreibend 

Příčesti minulé

ich
vorangetrieben 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině