Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - WEGGEHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  weggehen

Časování slovesa: weggehen


Překlad: jít pryč

Přítomný čas

er geht weg

Préteritum

er ging weg

Perfektum

er hat weggegangenČasování slovesa pravidelného slovesa [weggehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gehe weg 
du
gehst weg 
er/sie/es
geht weg 
wir
gehen weg 
ihr
geht weg 
sie/Sie
gehen weg 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
ging weg 
du
gingst weg 
er/sie/es
ging weg 
wir
gingen weg 
ihr
gingt weg 
sie/Sie
gingen weg 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin weggegangen 
du
bist weggegangen 
er/sie/es
ist weggegangen 
wir
sind weggegangen 
ihr
seid weggegangen 
sie/Sie
sind weggegangen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war weggegangen 
du
warst weggegangen 
er/sie/es
war weggegangen 
wir
waren weggegangen 
ihr
wart weggegangen 
sie/Sie
waren weggegangen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde weggehen 
du
wirst weggehen 
er/sie/es
wird weggehen 
wir
werden weggehen 
ihr
werdet weggehen 
sie/Sie
werden weggehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde weggegangen sein 
du
wirst weggegangen sein 
er/sie/es
wird weggegangen sein 
wir
werden weggegangen sein 
ihr
werdet weggegangen sein 
sie/Sie
werden weggegangen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [weggehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gehe weg 
du
gehest weg 
er/sie/es
gehe weg 
wir
gehen weg 
ihr
gehet weg 
sie/Sie
gehen weg 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei weggegangen 
du
seiest weggegangen; seist weggegangen 
er/sie/es
sei weggegangen 
wir
seien weggegangen 
ihr
seiet weggegangen 
sie/Sie
seien weggegangen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde weggehen 
du
werdest weggehen 
er/sie/es
werde weggehen 
wir
werden weggehen 
ihr
werdet weggehen 
sie/Sie
werden weggehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde weggegangen sein 
du
werdest weggegangen sein 
er/sie/es
werde weggegangen sein 
wir
werden weggegangen sein 
ihr
werdet weggegangen sein 
sie/Sie
werden weggegangen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ginge weg 
du
gingest weg 
er/sie/es
ginge weg 
wir
gingen weg 
ihr
ginget weg 
sie/Sie
gingen weg 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre weggegangen 
du
wärest weggegangen 
er/sie/es
wäre weggegangen 
wir
wären weggegangen 
ihr
wäret weggegangen 
sie/Sie
wären weggegangen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde weggehen 
du
würdest weggehen 
er/sie/es
würde weggehen 
wir
würden weggehen 
ihr
würdet weggehen 
sie/Sie
würden weggehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde weggegangen sein 
du
würdest weggegangen sein 
er/sie/es
würde weggegangen sein 
wir
würden weggegangen sein 
ihr
würdet weggegangen sein 
sie/Sie
würden weggegangen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [weggehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gehe weg; geh weg 
ihr
geht weg 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [weggehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
weggehend 

Příčesti minulé

ich
weggegangen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině