Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - WELLEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  wellen

Časování slovesa: wellen


Překlad: vlny

Přítomný čas

er wellt

Préteritum

er wellte

Perfektum

er hat gewelltČasování slovesa pravidelného slovesa [wellen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
welle 
du
wellst 
er/sie/es
wellt 
wir
wellen 
ihr
wellt 
sie/Sie
wellen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wellte 
du
welltest 
er/sie/es
wellte 
wir
wellten 
ihr
welltet 
sie/Sie
wellten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewellt 
du
hast gewellt 
er/sie/es
hat gewellt 
wir
haben gewellt 
ihr
habt gewellt 
sie/Sie
haben gewellt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewellt 
du
hattest gewellt 
er/sie/es
hatte gewellt 
wir
hatten gewellt 
ihr
hattet gewellt 
sie/Sie
hatten gewellt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde wellen 
du
wirst wellen 
er/sie/es
wird wellen 
wir
werden wellen 
ihr
werdet wellen 
sie/Sie
werden wellen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewellt haben 
du
wirst gewellt haben 
er/sie/es
wird gewellt haben 
wir
werden gewellt haben 
ihr
werdet gewellt haben 
sie/Sie
werden gewellt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [wellen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
welle 
du
wellest 
er/sie/es
welle 
wir
wellen 
ihr
wellet 
sie/Sie
wellen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewellt 
du
habest gewellt 
er/sie/es
habe gewellt 
wir
haben gewellt 
ihr
habet gewellt 
sie/Sie
haben gewellt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde wellen 
du
werdest wellen 
er/sie/es
werde wellen 
wir
werden wellen 
ihr
werdet wellen 
sie/Sie
werden wellen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewellt haben 
du
werdest gewellt haben 
er/sie/es
werde gewellt haben 
wir
werden gewellt haben 
ihr
werdet gewellt haben 
sie/Sie
werden gewellt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wellte 
du
welltest 
er/sie/es
wellte 
wir
wellten 
ihr
welltet 
sie/Sie
wellten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewellt 
du
hättest gewellt 
er/sie/es
hätte gewellt 
wir
hätten gewellt 
ihr
hättet gewellt 
sie/Sie
hätten gewellt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde wellen 
du
würdest wellen 
er/sie/es
würde wellen 
wir
würden wellen 
ihr
würdet wellen 
sie/Sie
würden wellen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewellt haben 
du
würdest gewellt haben 
er/sie/es
würde gewellt haben 
wir
würden gewellt haben 
ihr
würdet gewellt haben 
sie/Sie
würden gewellt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [wellen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
welle; well 
ihr
wellt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [wellen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
wellend 

Příčesti minulé

ich
gewellt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině