Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ZURÜCKKOMMEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  zurückkommen

Časování slovesa: zurückkommen


Překlad: vrať se

Přítomný čas

er kommt zurück

Préteritum

er kam zurück

Perfektum

er hat zurückgekommenČasování slovesa pravidelného slovesa [zurückkommen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
komme zurück 
du
kommst zurück 
er/sie/es
kommt zurück 
wir
kommen zurück 
ihr
kommt zurück 
sie/Sie
kommen zurück 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
kam zurück 
du
kamst zurück 
er/sie/es
kam zurück 
wir
kamen zurück 
ihr
kamt zurück 
sie/Sie
kamen zurück 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin zurückgekommen 
du
bist zurückgekommen 
er/sie/es
ist zurückgekommen 
wir
sind zurückgekommen 
ihr
seid zurückgekommen 
sie/Sie
sind zurückgekommen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war zurückgekommen 
du
warst zurückgekommen 
er/sie/es
war zurückgekommen 
wir
waren zurückgekommen 
ihr
wart zurückgekommen 
sie/Sie
waren zurückgekommen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde zurückkommen 
du
wirst zurückkommen 
er/sie/es
wird zurückkommen 
wir
werden zurückkommen 
ihr
werdet zurückkommen 
sie/Sie
werden zurückkommen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde zurückgekommen sein 
du
wirst zurückgekommen sein 
er/sie/es
wird zurückgekommen sein 
wir
werden zurückgekommen sein 
ihr
werdet zurückgekommen sein 
sie/Sie
werden zurückgekommen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [zurückkommen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
komme zurück 
du
kommest zurück 
er/sie/es
komme zurück 
wir
kommen zurück 
ihr
kommet zurück 
sie/Sie
kommen zurück 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei zurückgekommen 
du
seiest zurückgekommen; seist zurückgekommen 
er/sie/es
sei zurückgekommen 
wir
seien zurückgekommen 
ihr
seiet zurückgekommen 
sie/Sie
seien zurückgekommen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde zurückkommen 
du
werdest zurückkommen 
er/sie/es
werde zurückkommen 
wir
werden zurückkommen 
ihr
werdet zurückkommen 
sie/Sie
werden zurückkommen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde zurückgekommen sein 
du
werdest zurückgekommen sein 
er/sie/es
werde zurückgekommen sein 
wir
werden zurückgekommen sein 
ihr
werdet zurückgekommen sein 
sie/Sie
werden zurückgekommen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
kommte zurück 
du
kommtest zurück 
er/sie/es
kommte zurück 
wir
kommten zurück 
ihr
kommtet zurück 
sie/Sie
kommten zurück 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre zurückgekommen 
du
wärest zurückgekommen; wärst zurückgekommen 
er/sie/es
wäre zurückgekommen 
wir
wären zurückgekommen 
ihr
wäret zurückgekommen 
sie/Sie
wären zurückgekommen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde zurückkommen 
du
würdest zurückkommen 
er/sie/es
würde zurückkommen 
wir
würden zurückkommen 
ihr
würdet zurückkommen 
sie/Sie
würden zurückkommen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde zurückgekommen sein 
du
würdest zurückgekommen sein 
er/sie/es
würde zurückgekommen sein 
wir
würden zurückgekommen sein 
ihr
würdet zurückgekommen sein 
sie/Sie
würden zurückgekommen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [zurückkommen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
komme zurück; komm zurück 
ihr
kommt zurück 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [zurückkommen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
zurückkommend 

Příčesti minulé

ich
zurückgekommen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině