learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  preisen

Časování slovesa: preisen


Překlad: velebit

Přítomný čas

er preist

Préteritum

er pries

Perfektum

er hat gepriesen

   
   


Časování slovesa nepravidelného slovesa [preisen]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
preise 
du
preisest 
er/sie/es
preiset 
wir
preisen 
ihr
preiset 
sie/Sie
preisen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
pries 
du
priesest; priest 
er/sie/es
pries 
wir
priesen 
ihr
priest 
sie/Sie
priesen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gepriesen 
du
hast gepriesen 
er/sie/es
hat gepriesen 
wir
haben gepriesen 
ihr
habt gepriesen 
sie/Sie
haben gepriesen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte gepriesen 
du
hattest gepriesen 
er/sie/es
hatte gepriesen 
wir
hatten gepriesen 
ihr
hattet gepriesen 
sie/Sie
hatten gepriesen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde preisen 
du
wirst preisen 
er/sie/es
wird preisen 
wir
werden preisen 
ihr
werdet preisen 
sie/Sie
werden preisen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gepriesen haben 
du
wirst gepriesen haben 
er/sie/es
wird gepriesen haben 
wir
werden gepriesen haben 
ihr
werdet gepriesen haben 
sie/Sie
werden gepriesen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [preisen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
preise 
du
preisest 
er/sie/es
preise 
wir
preisen 
ihr
preiset 
sie/Sie
preisen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe gepriesen 
du
habest gepriesen 
er/sie/es
habe gepriesen 
wir
haben gepriesen 
ihr
habet gepriesen 
sie/Sie
haben gepriesen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde preisen 
du
werdest preisen 
er/sie/es
werde preisen 
wir
werden preisen 
ihr
werdet preisen 
sie/Sie
werden preisen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gepriesen haben 
du
werdest gepriesen haben 
er/sie/es
werde gepriesen haben 
wir
werden gepriesen haben 
ihr
werdet gepriesen haben 
sie/Sie
werden gepriesen haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
priese 
du
priesest 
er/sie/es
priese 
wir
priesen 
ihr
prieset 
sie/Sie
priesen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte gepriesen 
du
hättest gepriesen 
er/sie/es
hätte gepriesen 
wir
hätten gepriesen 
ihr
hättet gepriesen 
sie/Sie
hätten gepriesen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde preisen 
du
würdest preisen 
er/sie/es
würde preisen 
wir
würden preisen 
ihr
würdet preisen 
sie/Sie
würden preisen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gepriesen haben 
du
würdest gepriesen haben 
er/sie/es
würde gepriesen haben 
wir
würden gepriesen haben 
ihr
würdet gepriesen haben 
sie/Sie
würden gepriesen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [preisen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
preise; preis 
ihr
preiset 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [preisen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
preisend 

Příčesti minulé

ich
gepriesen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina