learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  schließen

Časování slovesa: schließen


Překlad: zavřít

Přítomný čas

er schließt

Préteritum

er schloss

Perfektum

er hat geschlossen

   
   


Časování slovesa nepravidelného slovesa [schließen]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
schließe 
du
schließt 
er/sie/es
schließt 
wir
schließen 
ihr
schließt 
sie/Sie
schließen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
schloss 
du
schlossest; schlosst 
er/sie/es
schloss 
wir
schlossen 
ihr
schlosst 
sie/Sie
schlossen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe geschlossen 
du
hast geschlossen 
er/sie/es
hat geschlossen 
wir
haben geschlossen 
ihr
habt geschlossen 
sie/Sie
haben geschlossen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte geschlossen 
du
hattest geschlossen 
er/sie/es
hatte geschlossen 
wir
hatten geschlossen 
ihr
hattet geschlossen 
sie/Sie
hatten geschlossen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde schließen 
du
wirst schließen 
er/sie/es
wird schließen 
wir
werden schließen 
ihr
werdet schließen 
sie/Sie
werden schließen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geschlossen haben 
du
wirst geschlossen haben 
er/sie/es
wird geschlossen haben 
wir
werden geschlossen haben 
ihr
werdet geschlossen haben 
sie/Sie
werden geschlossen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [schließen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
schließe 
du
schließest 
er/sie/es
schließe 
wir
schließen 
ihr
schließet 
sie/Sie
schließen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe geschlossen 
du
habest geschlossen 
er/sie/es
habe geschlossen 
wir
haben geschlossen 
ihr
habet geschlossen 
sie/Sie
haben geschlossen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde schließen 
du
werdest schließen 
er/sie/es
werde schließen 
wir
werden schließen 
ihr
werdet schließen 
sie/Sie
werden schließen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geschlossen haben 
du
werdest geschlossen haben 
er/sie/es
werde geschlossen haben 
wir
werden geschlossen haben 
ihr
werdet geschlossen haben 
sie/Sie
werden geschlossen haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
schlösse 
du
schlössest 
er/sie/es
schlösse 
wir
schlössen 
ihr
schlösset 
sie/Sie
schlössen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte geschlossen 
du
hättest geschlossen 
er/sie/es
hätte geschlossen 
wir
hätten geschlossen 
ihr
hättet geschlossen 
sie/Sie
hätten geschlossen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde schließen 
du
würdest schließen 
er/sie/es
würde schließen 
wir
würden schließen 
ihr
würdet schließen 
sie/Sie
würden schließen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde geschlossen haben 
du
würdest geschlossen haben 
er/sie/es
würde geschlossen haben 
wir
würden geschlossen haben 
ihr
würdet geschlossen haben 
sie/Sie
würden geschlossen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [schließen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
schließe; schließ 
ihr
schließt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [schließen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
schließend 

Příčesti minulé

ich
geschlossen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina