learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  schreiten

Časování slovesa: schreiten


Překlad: kráčet

Přítomný čas

er schreitet

Préteritum

er schritt

Perfektum

er ist geschritten

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
schreite 
du
schreitest 
er/sie/es
schreitet 
wir
schreiten 
ihr
schreitet 
sie/Sie
schreiten 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
schritt 
du
schrittest 
er/sie/es
schritt 
wir
schritten 
ihr
schrittet 
sie/Sie
schritten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin geschritten 
du
bist geschritten 
er/sie/es
ist geschritten 
wir
sind geschritten 
ihr
seid geschritten 
sie/Sie
sind geschritten 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war geschritten 
du
warst geschritten 
er/sie/es
war geschritten 
wir
waren geschritten 
ihr
wart geschritten 
sie/Sie
waren geschritten 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde schreiten 
du
wirst schreiten 
er/sie/es
wird schreiten 
wir
werden schreiten 
ihr
werdet schreiten 
sie/Sie
werden schreiten 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geschritten sein 
du
wirst geschritten sein 
er/sie/es
wird geschritten sein 
wir
werden geschritten sein 
ihr
werdet geschritten sein 
sie/Sie
werden geschritten sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
schreite 
du
schreitest 
er/sie/es
schreite 
wir
schreiten 
ihr
schreitet 
sie/Sie
schreiten 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei geschritten 
du
seiest geschritten; seist geschritten 
er/sie/es
sei geschritten 
wir
seien geschritten 
ihr
seiet geschritten 
sie/Sie
seien geschritten 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde schreiten 
du
werdest schreiten 
er/sie/es
werde schreiten 
wir
werden schreiten 
ihr
werdet schreiten 
sie/Sie
werden schreiten 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde geschritten sein 
du
werdest geschritten sein 
er/sie/es
werde geschritten sein 
wir
werden geschritten sein 
ihr
werdet geschritten sein 
sie/Sie
werden geschritten sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
schritte 
du
schrittest 
er/sie/es
schritte 
wir
schritten 
ihr
schrittet 
sie/Sie
schritten 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre geschritten 
du
wärest geschritten 
er/sie/es
wäre geschritten 
wir
wären geschritten 
ihr
wäret geschritten 
sie/Sie
wären geschritten 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde schreiten 
du
würdest schreiten 
er/sie/es
würde schreiten 
wir
würden schreiten 
ihr
würdet schreiten 
sie/Sie
würden schreiten 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde geschritten sein 
du
würdest geschritten sein 
er/sie/es
würde geschritten sein 
wir
würden geschritten sein 
ihr
würdet geschritten sein 
sie/Sie
würden geschritten sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
schreite; schreit 
ihr
schreitet 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
schreitend 

Příčesti minulé

ich
geschritten 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina