Časování slovesa: sollen


Překlad: mít (povinnost)

Přítomný čas

er soll

Préteritum

er sollte

Perfektum

er hat gesollt

   
   


Časování slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
soll 
du
sollst 
er/sie/es
soll 
wir
sollen 
ihr
sollt 
sie/Sie
sollen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gesollt 
du
hast gesollt 
er/sie/es
hat gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habt gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte gesollt 
du
hattest gesollt 
er/sie/es
hatte gesollt 
wir
hatten gesollt 
ihr
hattet gesollt 
sie/Sie
hatten gesollt 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde sollen 
du
wirst sollen 
er/sie/es
wird sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gesollt haben 
du
wirst gesollt haben 
er/sie/es
wird gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
solle 
du
sollest 
er/sie/es
solle 
wir
sollen 
ihr
sollet 
sie/Sie
sollen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe gesollt 
du
habest gesollt 
er/sie/es
habe gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habet gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde sollen 
du
werdest sollen 
er/sie/es
werde sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gesollt haben 
du
werdest gesollt haben 
er/sie/es
werde gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte gesollt 
du
hättest gesollt 
er/sie/es
hätte gesollt 
wir
hätten gesollt 
ihr
hättet gesollt 
sie/Sie
hätten gesollt 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde sollen 
du
würdest sollen 
er/sie/es
würde sollen 
wir
würden sollen 
ihr
würdet sollen 
sie/Sie
würden sollen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gesollt haben 
du
würdest gesollt haben 
er/sie/es
würde gesollt haben 
wir
würden gesollt haben 
ihr
würdet gesollt haben 
sie/Sie
würden gesollt haben 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
sollend 

Příčesti minulé

ich
gesollt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina