Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTDWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outdwell


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outdwell

Infinitiv

outdwell

Minulý čas

outdwelt

outdwelled

Příčestí minulé

outdwelt

outdwelledOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]
Nepravidelná slovesa