Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTEAT | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outeat


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outeat

Infinitiv

outeat

Minulý čas

outate

Příčestí minulé

outeaten







Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]












Nepravidelná slovesa