Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTHEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outhear


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outhear

Infinitiv

outhear

Minulý čas

outheard

Příčestí minulé

outheardOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
Nepravidelná slovesa