Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTSPEND | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outspend


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outspend

C2

Infinitiv

outspend

Minulý čas

outspent

Příčestí minulé

outspentOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

spend

[spend]

spent

[spent]

spent

[spent]
Nepravidelná slovesa