Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTSPIN | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outspin


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outspin

Infinitiv

outspin

Minulý čas

outspun

outspan *

Příčestí minulé

outspun* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

spin

[spɪn]

spun
span

[spʌn]
[spæn]

spun

[spʌn]
Nepravidelná slovesa