Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTTELL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outtell


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outtell **

Infinitiv

outtell **

Minulý čas

outtold

outtelled *

Příčestí minulé

outtold

outtelled ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Nepravidelná slovesa