Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTTHINK | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outthink


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outthink

Infinitiv

outthink

Minulý čas

outthought

outthinked *

Příčestí minulé

outthought

outthinked ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
Nepravidelná slovesa