Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outthrow


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outthrow

Infinitiv

outthrow

Minulý čas

outthrew

outthrowed *

Příčestí minulé

outthrew

outthrowed ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
Nepravidelná slovesa