Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OVERBEND | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overbend


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overbend

Infinitiv

overbend

Minulý čas

overbent

overbended *

Příčestí minulé

overbent

overbended ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

bend

[bend]

bent
bended

[bent]
[bendid]

bent
bended

[bend]
[bendid]
Nepravidelná slovesa