Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OVERGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overgo


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overgo **

Infinitiv

overgo **

Minulý čas

overwent

Příčestí minulé

overgone** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
Nepravidelná slovesa