Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OVERLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overleave


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overleave

Infinitiv

overleave

Minulý čas

overleft

Příčestí minulé

overleft

overlaft ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Nepravidelná slovesa