LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overleave


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overleave

Infinitiv

overleave

Minulý čas

overleft

Příčestí minulé

overleft

overlaft ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech


   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Nepravidelná slovesa