Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OVERSPILL | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overspill


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overspill

Infinitiv

overspill

Minulý čas

overspilled

overspilt *

Příčestí minulé

overspilled

overspilt ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

spill

[spɪl]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]
Nepravidelná slovesa