LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  precast


Minulý čas pro nepravidelné sloveso precast

Infinitiv

precast

Minulý čas

precast

Příčestí minulé

precast

   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelná slovesa