Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso RE-LAY | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  re-lay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso re-lay

Infinitiv

re-lay

Minulý čas

re-laid

re-layed *

Příčestí minulé

re-laid

re-layed ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Nepravidelná slovesa