Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso REDO / REDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  redo / redoes


Minulý čas pro nepravidelné sloveso redo
redoes

Překlad: předělat

Infinitiv

redo

redoesOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


Časování nepravidelného slovesa [redo / redoes]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
redo 
you
redo 
he/she/it
redoes 
we
redo 
you
redo 
they
redo 

Přítomný čas průběhový

I
am redoing 
you
are redoing 
he/she/it
is redoing 
we
are redoing 
you
are redoing 
they
are redoing 

Minulý čas

I
redid 
you
redid 
he/she/it
redid 
we
redid 
you
redid 
they
redid 

Minulý čas průběhový

I
was redoing 
you
were redoing 
he/she/it
was redoing 
we
were redoing 
you
were redoing 
they
were redoing 

Předpřítomný čas

I
have redone 
you
have redone 
he/she/it
has redone 
we
have redone 
you
have redone 
they
have redone 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been redoing 
you
have been redoing 
he/she/it
has been redoing 
we
have been redoing 
you
have been redoing 
they
have been redoing 

Předminulý čas

I
had redone 
you
had redone 
he/she/it
had redone 
we
had redone 
you
had redone 
they
had redone 

Předminulý čas průběhový

I
had been redoing 
you
had been redoing 
he/she/it
had been redoing 
we
had been redoing 
you
had been redoing 
they
had been redoing 

Budoucí čas

I
will redo 
you
will redo 
he/she/it
will redo 
we
will redo 
you
will redo 
they
will redo 

Budoucí čas průběhový

I
will be redoing 
you
will be redoing 
he/she/it
will be redoing 
we
will be redoing 
you
will be redoing 
they
will be redoing 

Předbudoucí čas

I
will have redone 
you
will have redone 
he/she/it
will have redone 
we
will have redone 
you
will have redone 
they
will have redone 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been redoing 
you
will have been redoing 
he/she/it
will have been redoing 
we
will have been redoing 
you
will have been redoing 
they
will have been redoing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [redo / redoes]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would redo 
you
would redo 
he/she/it
would redo 
we
would redo 
you
would redo 
they
would redo 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be redoing 
you
would be redoing 
he/she/it
would be redoing 
we
would be redoing 
you
would be redoing 
they
would be redoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have redone 
you
would have redone 
he/she/it
would have redone 
we
would have redone 
you
would have redone 
they
would have redone 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been redoing 
you
would have been redoing 
he/she/it
would have been redoing 
we
would have been redoing 
you
would have been redoing 
they
would have been redoing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [redo / redoes]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
redo 
you
redo 
he/she/it
redo 
we
redo 
you
redo 
they
redo 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
redid 
you
redid 
he/she/it
redid 
we
redid 
you
redid 
they
redid 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had redone 
you
had redone 
he/she/it
had redone 
we
had redone 
you
had redone 
they
had redone 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [redo / redoes]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
redo 
you
Let´s redo 
he/she/it
redo 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [redo / redoes]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
redoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
redone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelná slovesa