Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso REFIND | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  refind


Minulý čas pro nepravidelné sloveso refind

Infinitiv

refind

Minulý čas

refound

refand *

Příčestí minulé

refound

refounden ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

find

[faɪnd]

found
fand

[faʊnd]
[fand]

found
founden

[faʊnd]
[faʊndn]
Nepravidelná slovesa