Learniv
▷ Příčestí minulé say | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  say  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé say
Překlad: povídat, povědět, prohlásit, slíbit, tvrdit, vyjádřit, říci, říct, říkat

Příčestí minulé

said


[sed]


Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso say

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [say]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

saying 


Infinitiv

say
Nepravidelná slovesa