Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso SHAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  shave


Minulý čas pro nepravidelné sloveso shave

B1

Infinitiv

shave

[ʃeɪv]

Minulý čas

shaved

shove *

[ʃeɪvd]
[ʃəʊv]

Příčestí minulé

shaved

shaven

[ʃeɪvd]
[ʃeɪvn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech

Nepravidelná slovesa