Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso SIGHT-READ | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  sight-read


Minulý čas pro nepravidelné sloveso sight-read

Infinitiv

sight-read

Minulý čas

sight-read

Příčestí minulé

sight-read

sight-readen ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelná slovesa