Learniv
▷ Příčestí minulé spin | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  spin  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé spin
Překlad: dopřádat, otáčet, příst, roztočit, spříst, točit, točit se, upříst

Příčestí minulé

spun


[spʌn]


Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso spin

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [spin]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

spinning 


Infinitiv

spin
Nepravidelná slovesa