Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso STAND | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  stand


Minulý čas pro nepravidelné sloveso stand

A2 Překlad: obstát, postavit, postavit se, snášet, stojí, stát, umístit, vystát

Infinitiv

stand

[stænd]

Minulý čas

stood

[stʊd]

Příčestí minulé

stood

standen *

[stʊd stændid]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

misunderstand

[mɪsʌndəˈstænd]

misunderstood

[mɪsʌndəˈstʊd]

misunderstood
misunderstanden

[mɪsʌndəˈstʊd]
[mɪsʌndəˈstændid]

understand

[ˌʌndəˈstænd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

understood
understanden

[ˌʌndəˈstʊd]
[ˌʌndəˈstændid]

withstand

[wɪðˈstænd]

withstood

[wɪðˈstʊd]

withstood
withstanden

[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstændid]

forstood

forstood
forstanden

overstood

overstood
overstanden

upstood

upstood
upstanden


Časování nepravidelného slovesa [stand]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stands 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Přítomný čas průběhový

I
am standing 
you
are standing 
he/she/it
is standing 
we
are standing 
you
are standing 
they
are standing 

Minulý čas

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Minulý čas průběhový

I
was standing 
you
were standing 
he/she/it
was standing 
we
were standing 
you
were standing 
they
were standing 

Předpřítomný čas

I
have stood 
you
have stood 
he/she/it
has stood 
we
have stood 
you
have stood 
they
have stood 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been standing 
you
have been standing 
he/she/it
has been standing 
we
have been standing 
you
have been standing 
they
have been standing 

Předminulý čas

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Předminulý čas průběhový

I
had been standing 
you
had been standing 
he/she/it
had been standing 
we
had been standing 
you
had been standing 
they
had been standing 

Budoucí čas

I
will stand 
you
will stand 
he/she/it
will stand 
we
will stand 
you
will stand 
they
will stand 

Budoucí čas průběhový

I
will be standing 
you
will be standing 
he/she/it
will be standing 
we
will be standing 
you
will be standing 
they
will be standing 

Předbudoucí čas

I
will have stood 
you
will have stood 
he/she/it
will have stood 
we
will have stood 
you
will have stood 
they
will have stood 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been standing 
you
will have been standing 
he/she/it
will have been standing 
we
will have been standing 
you
will have been standing 
they
will have been standing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [stand]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would stand 
you
would stand 
he/she/it
would stand 
we
would stand 
you
would stand 
they
would stand 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be standing 
you
would be standing 
he/she/it
would be standing 
we
would be standing 
you
would be standing 
they
would be standing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have stood 
you
would have stood 
he/she/it
would have stood 
we
would have stood 
you
would have stood 
they
would have stood 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been standing 
you
would have been standing 
he/she/it
would have been standing 
we
would have been standing 
you
would have been standing 
they
would have been standing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [stand]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stand 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [stand]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
stand 
you
Let´s stand 
he/she/it
stand 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [stand]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
standing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
stood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [stand]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

stand about

stand apart

stand around

stand aside

stand back

stand by

stand down

stand for

stand in

stand off

stand on

stand out

stand over

stand to

stand up

stand up for

stand up toNepravidelná slovesa