Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso TEST-DRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  test-drive


Minulý čas pro nepravidelné sloveso test-drive

Infinitiv

test-drive

Minulý čas

test-drove

test-drave *

Příčestí minulé

test-driven* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
Nepravidelná slovesa