LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  typecast


Minulý čas pro nepravidelné sloveso typecast

Infinitiv

typecast

Minulý čas

typecast

Příčestí minulé

typecastOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelná slovesa