Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UNDEREAT | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  undereat


Minulý čas pro nepravidelné sloveso undereat

Infinitiv

undereat

Minulý čas

underate

underet *

Příčestí minulé

undereaten* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]
Nepravidelná slovesa