Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UNDERHEW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  underhew


Minulý čas pro nepravidelné sloveso underhew **

Infinitiv

underhew **

Minulý čas

underhewed

underhew*

Příčestí minulé

underhewed

underhewn* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

hew

[hjuː]

hewed
hew

[hjuːd]
[hjuː]

hewed
hewn

[hjuːd]
[hjuːn]
Nepravidelná slovesa