Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UNDERLET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  underlet


Minulý čas pro nepravidelné sloveso underlet **

Infinitiv

underlet **

Minulý čas

underlet

underleet *

Příčestí minulé

underlet

underletten ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
Nepravidelná slovesa