Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UNDERPUT ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  underput


Minulý čas pro nepravidelné sloveso underput **

Infinitiv

underput **

Minulý čas

underput

Příčestí minulé

underput

underputten ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]
Nepravidelná slovesa