Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UPCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  upcast


Minulý čas pro nepravidelné sloveso upcast

Infinitiv

upcast

Minulý čas

upcast

Příčestí minulé

upcastOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelná slovesa