Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UPHANG | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  uphang


Minulý čas pro nepravidelné sloveso uphang

Infinitiv

uphang

Minulý čas

uphung

uphanged

Příčestí minulé

uphung

uphangedOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]
Nepravidelná slovesa