LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  upstand


Minulý čas pro nepravidelné sloveso upstand

Infinitiv

upstand

Minulý čas

upstood

Příčestí minulé

upstood

upstanden ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech


   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
Nepravidelná slovesa