Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UPTEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  uptear


Minulý čas pro nepravidelné sloveso uptear

Infinitiv

uptear

Minulý čas

uptore

Příčestí minulé

uptornOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

tear

[tɛə]

tore

[tɔː]

torn

[tɔːn]
Nepravidelná slovesa