LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  withset


Minulý čas pro nepravidelné sloveso withset **

Infinitiv

withset **

Minulý čas

withset

Příčestí minulé

withset

withsetten ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]
Nepravidelná slovesa