LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  leave  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé
leave

Překlad: nechat, nechávat, odcházet, odejít, odjet, odjíždět, opouštět, opustit, vynechat, zanechat

Příčestí minulé

left

laft *


[left]
[left]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso leave

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [leave]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

leaving 


Infinitiv

leaveNepravidelná slovesa