Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nepravidelná slovesa Angličtina
learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina

Nepravidelná slovesa Angličtina


Angličtina má několik desítek nepravidelných sloves, které nezbývá než se nabiflovat z paměti. Přesto jsou mezi nimi určité vazby, které je možné při učení využít.

Nepravidelná slovesa mají i jiné jazyky němčina (nj), španělština (šj) a jiné. Těmi se zde ale nezabýváme.Použití nepravidelných sloves v AJ


Každé sloveso (pravidelné i nepravidelné) má tři základní tvary a to:


  • infinitiv
  • minulý čas
  • minulé příčestí

Pro pravidelná slovesa stačí na konec slovesa přidat koncovku – ed. Ta pak je stejná pro minulý čas i minulé příčestí.

Naopak nepravidelná slovesa v angličtině se tvoří jinak – nepravidelně. Je tedy nutné se je naučit zpaměti.Anglická nepravidelná slovesa s pravidelným tvarem


U některých případech anglických sloves existují dvě nebo více možností a všechny jsou gramaticky správné. Nepravidelná slovesa tedy můžeme rozdělit na pravidelný a nepravidelný tvar.

V těchto případech je dobré znát oba tvary. Sice můžete aktivně používat jen pravidelný tvar, ale když na vás někdo promluví nebo uvidíte nepravidelný tvar slovesa v textu, musíte mu rozumět.

Příklad takového slovesa je abide (trvat).
Lze použít pravidelný tvar: abide / abided / abided

Ale existuje i nepravidelný tvar: abide / abode / abodeStejná a přece jiná


Existuje několik prověřených triků, jak donutit náš mozek si něco zapamatovat. Tyto mentální triky můžete aplikovat na jakékoli učení nejen biflování nepravidelných sloves. Zde jsou některé z nich.Při učení zapojte co nejvíce smyslů.


Tedy například:

  • Nepravidelná slovesa si přečtěte a snažte se je zapamatovat.
  • Pak si je zkuste z paměti napsat.
  • Najděte si mluvený text, kde se slovesa vyskytují a poslechněte si jejich užití v praxi.
  • A v neposlední řadě – mluvte – snažte se sestavit věty s nepravidelnými slovesy a vyslovujte je nahlas.


Učte se postupně a pravidelně


Není v lidských silách se naučit vše najednou. Vyberte si třeba jedno sloveso denně, a to si celý den opakujte. Učení následujícího dne začněte zopakováním těch nepravidelných sloves, které již znáte. Po opakování přidejte jedno nové.

Učení si rozplánujte a buďte pravidelní. Například si vyberte tři nebo čtyři dny a čas v týdnu kdy se budete slovesa učit. Nebojte se zabere vám to jen 15minut, klidně se učte i pětkrát týdně.

Dodržujte ale tuto pravidelnost s železnou disciplínou.

Naopak nesnažte se učit pořád. Dělejte přestávky i váš mozek si potřebuje odpočinout. Pětkrát týdně a dvakrát za den je maximum.Zapojte představivost


Vymyslete si ke každému slovesu nějaký obraz nebo příběh.

Například nepravidelné slovese dig [dig]. Znamená kopat. Představte si například jak kopete v dole krompáčem a najednou narazíte na velký diamant a při tomto nárazu udělá krompáč silný cinkavý zvuk, který zní jak “DIG“. Krompáč se rozsype na tisíc kousků, ale vy jste našli velký diamant.

Čím zajímavější a často hloupější příběh si vymyslíte, tím větší pravděpodobnost, že si váš mozek sloveso zapamatuje.

A dále minulý čas a příčestí minulé tohoto nepravidelného slovesa jsou dug [dug]. Představte si, že už je to nějaký čas, co jste diamant našli (je to minulost), ale ten zvuk krompáče vám pořád zní v uších. Jen už není tak čistý jako když se to stalo, ale už je trochu tlumený [dug].Rozdělte si nepravidelná slovesa do logických celků

Existuje několik dělení nepravidelných sloves. Níže uvádíme dvě z nich. Ale klidně si slovesa rozdělte jinak, pokud vám to vyhovuje. Důležité je, aby toto dělené dávalo nějakou logiku vašemu mozku a pomohlo mu to zapamatovat si je.

abided / abode
abided / abode
dodržet, dodržovat, snášet, snést, strpět, vydržet, vystát
alit
alit
sestoupit, vystoupit, vystupovat, snést se
arose
arisen
nastat, objevit se, stát se, vyplývat, vyskytnout se, vyvstat, vyvstávat, vznikat, vzniknout
awoke
awoken
probudit se, vzbudit, vzbudit se
was/were
been
být, existovat
bore
borne/born
dopravit, nosit, nést, plodit, porodit, rodit, snášet, snést, strpět, trpět, unést, vydržet, zrodit
beat
beaten
bít, klepat, předstihnout, předčit, udeřit, vyklepat, šlehat
became
become
slušet, stát se, stávat se
began
begun
počínat, počít, zahajovat, zahájit, začínat, začít
beheld
beheld
spatřit, uzřít, vidět, zřít
Hledáte konkrétní nepravidelné sloveso?

Nepravidelná slovesa


abide - dodržet, dodržovat, snášet, snést, strpět, vydržet, vystát alight - sestoupit, vystoupit, vystupovat, snést se arise - nastat, objevit se, stát se, vyplývat, vyskytnout se, vyvstat, vyvstávat, vznikat, vzniknout awake - probudit se, vzbudit, vzbudit se be - být, existovat bear - dopravit, nosit, nést, plodit, porodit, rodit, snášet, snést, strpět, trpět, unést, vydržet, zrodit beat - bít, klepat, předstihnout, předčit, udeřit, vyklepat, šlehat become - slušet, stát se, stávat se begin - počínat, počít, zahajovat, zahájit, začínat, začít behold - spatřit, uzřít, vidět, zřít bend - hýbat se, nahnout, naklonit, obrátit, ohnout, ohýbat, otočit, shýbnout, zkřivit bet - vsadit se bid - nabídnout, nabízet, podat nabídku bind - přivázat, spojit, svázat bite - kousat, kousnout, pokousat, poštípat, ukousnout, uštknout bleed - krvácet blow - dmýchat, foukat, fučet, nafouknout, vanout, vhánět, vyfouknout, vát, zavát, zpackat break - dešifrovat, lámat, narušit, polámat, prolomit, prorazit, přelomit, převrat, rozbit, rozbíjet, rozbít se, rozlomit, rozluštit, zlomit, zlámat breed - plodit, pěstovat, rodit, rozmnožovat bring - donášet, donést, nést, postavit, přines, přinášet, přinést, přivádět, přivážet, přivést, přivézt, vynést broadcast - vysílat build - budovat, postavit, stavět, vybudovat, vystavit, sestavit burn - hořet, popálit, propálit, pálit, spalovat, vypálit burst - prasknout, puknout, roztrnout se, vybuchovat buy - koupit, kupovat, nakupovat, vykoupit, věřit, zakoupit cast - hodit, lít, obsadit, obsazovat, odlévat, odlít, vrhat, vrhnout, házet, svlékat kůži catch - chopit se, chytat, chytit, chytnout, dopadnout, lapit, nachytat, pochopit, pochytit, polapit, popadnout, postihnout, přistihnout, rozumět, sevřít, stihnout, uchopit, zachvátit, zachytit, zachytnout, zaslechnout, zastihnout choose - volit, vybrat, vybrat si, vybírat, zvolit, zvolit si cling - lpět, přiléhat, přisát se clothe - obléci, odít, strojit come - dojit, doletět, dospět, jezdit, jít, nadejít, nastat, přejet, přejít, přiběhnout, přicházet, přijet, přijít, přijíždět, připlout, stát se, vzejít cost - stát creep - expand, fill with water, lézt, plazit se, plížit se cut - krájet, redukovat, rozřezat, sekat, snížit, tnout, zkrátit, řezat deal - jednat, obchodovat, pojednávat, rozdat, vyřešit, zabývat se, řešit, vypořádat se, vyrovnat se dig - hloubit, kopat dive - ponořit, ponořovat se, potopit se, potápět, potápět se, prudce klesnout do - dělat, jednat, konat, prospívat, provozovat, provádět, provést, udělat, učinit, vykonat, vyčinit, zavinit, způsobit, činit draw - kreslit, losovat, malovat, nakreslit, narýsovat, natahovat, načerpat, odtáhnout, přetáhnout, přitáhnout, slosovat, táhnout dream - snít, toužit drink - bumbat, napít se, pít, připít, vypít drive - dohnat, hnát, honit, jet, jezdit, nutit, odvést, pohánět, prorazit, provrtat, svézt, vozit, vyvrtat, vézt, zarazit, zavézt, zašroubovat, řídit dwell - bydlet, pobývat, přebývat eat - jíst, najíst se, papat, sníst, spapat, žrát, provádět orální sex fall - napadat, napadnout, padat, padnout, poklesnout, spadat, spadnout, upadnout feed - krmit, nakrmit, napájet, nasytit, posouvat, přisunovat, sytit, vykrmit, zásobit, zásobovat, živit feel - cítit, cítit se, hmatat, mít pocit, pociťovat, pocítit, připadat si, tušit, vnímat, vycítit, vytušit, zkusit fight - bojovat, potírat find - nacházet, nalézat, nalézt, objevit, sehnat, shledat, vyhledat, vypátrat, zjistit fit - být adekvátní, namontovat, odpovídat, přizpůsobit, uzpůsobit, vestavět, vyhovovat, padnout, sedět flee - uprchnout, utéci, utéct, utíkat fling - mrštit fly - letět, létat, pilotovat, uletět, vyletět forbid - zakazovat, zakázat, zapovědět forecast - předpovídat foresee - předvídat foretell - prorokovat, věštit forget - nepamatovat si, zapomenout, zapomínat forgive - odpouštět, odpustit forsake - opustit, zanechat freeze - mrazit, mrznout, ochladit, zmrazit frostbite - get - dostat, dostat se, dostávat, dosáhnout, nabýt, obdržet, obstarat, obstarat si, opatřit, pobírat, pochopit, sehnat, stát se, vzít si, získat, získávat give - darovat, dát, dávat, podat, poskytnout, poskytovat, povolit, pořádat, předat, udělit, vyslovit, věnovat, způsobit go - chodit, chodívat, jet, jezdit, jít, odejít, odjet grind - mlít, skřípat, umlít, šprtat se grow - narůstat, pěstovat, přerůst, přibývat, růst, vyrůst, vyrůstat handwrite - hang - oběsit, pověsit, viset, váznout, věšet, zavěsit have - mít, mívat, vlastnit hear - naslouchat, poslouchat, slyšet, uslyšet, vyslechnout, zaslechnout hide - napráskat, nařezat, schovat, schovat se, schovávat, skrýt, skrýt se, skrývat, zakrýt, zakrývat, zastírat, zatajit hit - bít, narazit, trefit, udeřit, uhodit, zasáhnout hold - domnívat se, držet, mít kapacitu, obsahovat, podržet, pořádat, uchovávat, udržet, udržovat, vytrvat, zadržet, zadržovat hurt - bolet, poranit, poškodit, ranit, ublížit, zranit inlay - vykládat input - zadat keep - chovat, chránit, dodržovat, držet, hlídat, pečovat, ponechat, ponechat si, provozovat, střežit, uchovat, udržet, udržovat, uschovat, vydržet, zachovat, zachovávat, zadržet kneel - klečet knit - plést, uplést know - poznat, rozeznat, rozlišovat, umět, vědět, znát, zvládat lay - klást, položit, umístit lead - dirigovat, směřovat, vodit, vést, ústit, řídit lean - opírat leap - přeskočit, skočit, skákat, vyskočit learn - dovědět se, naučit, naučit se, poznat, studovat, učit se leave - nechat, nechávat, odcházet, odejít, odjet, odjíždět, opouštět, opustit, vynechat, zanechat lend - poskytnout, propůjčit, půjčit, půjčovat, zapůjčit let - dovolit, nechat, nechávat lie - ležet, lhát, zalhat light - osvětlit, osvětlovat, rozzářit, svítit, zapalovat, zapálit lose - prodělat, prohrát, prohrávat, ztratit, ztrácet make - dělat, provést, realizovat, udělat, učinit, dorazit mean - myslet, myslit, mínit, vyjadřovat, zamýšlet, znamenat meet - potkat, potkávat, scházet se, sejít, sejít se, setkat se, setkávat se, seznámit se, seznámit se s, splnit, stýkat se, uspokojit, vyhovět mislead - klamat, mýlit, pomýlit, svést mistake - chybit, mýlit se, zmýlit se misunderstand - nechápat, nepochopit, neporozumět, nerozumět overdraw - předisponovat, překreslit, překročit, přečerpat overhear - zaslechnout overtake - dohonit, předjet, překvapit, zastihnout pay - doplatit, platit, zaplatit preset - prove - dokazovat, projevit se, prokázat, dokázat put - dát, dávat, klást, oceňovat, položit, postavit, ukládat, umístit, uvalit, vkládat, vyjádřit, vysvětlit quit - odejít, odejít ze zaměstnání, opustit, přestat, vystěhovat se read - přečíst, snímat, číst reprove - kárat, plísnit, pokárat rid - zbavit, zbavovat ride - jet, jezdit na koni ring - zazvonit rise - povstat, stoupat, tyčit se, vstát, vycházet, vzrůstat, zvýšit se, vstávat, zdvihat se run - běhat, hnát se, klusat, provozovat, pádit, spravovat, spustit, téci, téct, ubíhat, uhánět, utéci, utéct, utíkat, řídit saw - say - povídat, povědět, prohlásit, slíbit, tvrdit, vyjádřit, říci, říct, říkat see - chápat, hledět, nahlížet, podívat se, postarat se, pozorovat, rozumět, spatřit, uvidět, vidět, viz, vídat, zahlédnout, zhlédnout seek - hledat, požadovat, prohledat, pátrat, usilovat, žádat sell - obchodovat, prodat, prodávat, zaprodat send - odeslat, poslat, posílat, přelézt, vyslat, zaslat, zasílat set - napravit, nastavit, nastavovat, nařídit, položit, stanovit, umístit, upevnit, určit, určovat, ustanovit, ustavit, zafixovat, zařídit, ztuhnout, ztvrdnout, zapadat sew - brožovat, sešít, ušít, šít shake - chvět, otřást, souložit, třepat, třást se shave - shear - ostříhat, stříhat, žnout shed - prolévat, prolít, ronit, svléknout, zbavit se, zbavovat se shine - osvítit, ozářit, svítit, zasvítit, zářit shoe - obout, okovat shoot - střelit show - dokázat, jevit, objevit, projevit, prokazovat, promítat, předvést, ukazovat, ukázat shrink - scvrknout, seschnout, smrštit, stáhnout, svraštit, zmenšit, srazit, srazit se shut - zavírat, zavřít sing - zazpívat, zpívat sink - ponořit, potopit, potopit se, potápět se, zapustit, klesnout, snížit sit - posadit, posadit se, sedět, zasedat slay - zabíjet, zabít sleep - dřímat, spinkat, spát, usnout slide - klouzat, klouzat se, klouznout, sklouznout, uklouznout sling - mrštit slink - blížit, odplížit, zmizet slit - rozříznout smell - cítit, očichat, páchnout, přivonět, přičichnout, smrdět, ucítit, umazat, vonět, větřit, zapáchat, zvětřit, čenichat sneak - plížit se, proklouznout, vklouznout, vkrádat se, žalovat sow - osít, rozsít, sít, zasít speak - hovořit, mluvit, promluvit speed - chvátat, spěchat, urychlit spell - hláskovat, kouzlit, odpočinout, slabikovat, zaříkat, znamenat spend - plýtvat, promarnit, prožít, spotřebovat, strávit, trávit, utratit, utrácet, vydat, vynakládat, vynaložit spill - nabodnout, prozradit, rozlévat, rozlít, rozsypat, vylít, vysypat spin - dopřádat, otáčet, příst, roztočit, spříst, točit, točit se, upříst spit - plivat, plivnout, prsknout, vyplivnout split - odštípnout, rozdělit, rozrazit, roztříštit, rozštípnout, rozštěpit, rozštěpit se, štípat spoil - hýčkat, kazit, pokazit, zkazit spread - rozložit, rozprostírat, rozprostírat se, rozprostřít, roztáhnout, rozvinout, rozšiřovat, rozšiřovat se, rozšířit se, šířit spring - klenout, ohnout, skočit, trhat, táhnout stand - obstát, postavit, postavit se, snášet, stojí, stát, umístit, vystát steal - krást, odcizit, ukradnout, ukrást, zcizit stick - bodnout, lepit, nabodnout, nalepit, napíchnout, probodnout, propíchnout, píchat, píchnout, přilepit, připíchnout, trčet, zapíchnout sting - bodnout, píchat, podvádět stink - smrdět stride - kráčet strike - dopadnout, napadat, napadnout, narazit, praštit, razit, stlačit, stávkovat, udeřit, uhodit, uřezat, škrtnout string - strip - obnažit se, rozebrat, svléct, svléknout se, vysvléct strive - usilovat sunburn - swear - klít, nadávat, naklonění, odpřísáhnout sweat - potit se, vypotit, zpotit sweep - smést, zamést swell - bobtnat, nabývat, otékat, zvětšit swim - plavat, zaplavat si swing - houpat, houpat se, klátit se, kývat, kývat se take - brát, chopit se, chytit, donášet, donést, dovést, dovézt, nosit, nést, pojmout, popadnout, probrat, přijmout, přijímat, připustit, trvat, ubrat, ubírat, uchopit, uchvátit, ujmout se, utrpět, vezmi si, vezměte si, vzít, zabrat, zachvátit, zachytit, získat teach - naučit, učit, vyučovat tear - natrhnout, otrhat, potrhat, rozervat, roztrhat, roztrhnout, slzet, trhat tell - oznámit, povídat, povědět, rozlišovat, vypravovat, vyprávět, říct, říkat think - myslet, myslet si, myslit, mínit, pomyslet, pomyslit, považovat, přemýšlet, rozmýšlet, uvažovat, zamýšlet thrive - bujet, prosperovat, vzkvétat throw - hodit, házet, mrštit, vrhat, vrhnout, zmást thrust - vrhat se, zabodnout, zarazit tread - šlapat undergo - podstoupit, prodělat, vytrpět understand - chápat, pochopit, porozumět, rozumět, soudit, usuzovat undertake - absolvovat, podniknout, provést, převzít, přijmout, vykonat, zaručit se, zavázat se upset - převrhnout, převrátit, rozrušit, rozčílit, zneklidnit vex - otravovat, rozčilovat, soužit, sužovat, trápit wake - bdít, budit, probudit, vzbudit wear - mít na sobě, nosit, nosí, oblékat, obnosit, opotřebovat weave - tkát, utkat wed - oženit, provdat, vdát weep - brečet, kapat, plakat, zaplakat wet - win - vyhrát, vyhrávat, vítězit, zvítězit, získat wind - natáhnout, navinout, vytočit, zvětřit, pouštět větry, prdnout withdraw - odstoupit, odvolat, ustoupit, vybrat, vyjmout, vyzvednout withhold - odepřít, odmítnout withstand - odolat, odporovat, snášet, ustát wring - kroutiti, mačkat, mačkati, přilnouti, vymačkat, vymáčknout, vyždímat, ždímat, ždímati write - napsat, psát, zapisovat, zapsat
Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

Anglická nepravidelná slovesa