Learniv
▷ Anglická nepravidelná slovesa | Learniv.com
learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina

Nepravidelná slovesa Angličtina

Nepravidelná slovesa - angličtina

Angličtina má několik desítek nepravidelných sloves, které nezbývá než se nabiflovat z paměti. Přesto jsou mezi nimi určité vazby, které je možné při učení využít. Nepravidelná slovesa mají i jiné jazyky, jako je němčina (nj), španělština (šj) a jiné. Těmi se zde ale nezabýváme.

Co to jsou nepravidelná slovesa?

Nepravidelná slovesa jsou slovesa v angličtině, která nemají svůj pravidelný tvar pro minulý čas a minulé příčestí. To znamená, že k nim pro vytvoření jejich nepravidelného tvaru nemůžeme přidat koncovku -ed, která by tvar minulého času, stejně jako u pravidelných sloves, znázorňovala.

Jak poznáme nepravidelná slovesa?

Bohužel nijak. Nepravidelná slovesa se v jejich základním tvaru nijak neliší od sloves pravidelných. Musíme se je tedy naučit nazpaměť. Nepravidelných sloves v angličtině je opravdu velká spousta – asi 280. A to platí dvojnásob, pokud k nim přidáme i předponové tvary sloves. Dohromady to tedy dělá téměř 500 sloves, která bychom měli znát a umět zpaměti. Naštěstí se v běžné anglické konverzaci setkáváme pouze s cca 200 nepravidelnými slovesy. Zbytek se používá zejména v odborné literatuře nebo v staroangličtině.

Kde se nejčastěji vyskytuje nepravidelný tvar slovesa?

Ve většině případů se nepravidelný tvar slovesa nachází ve formě minulého času (past simple) a minulého příčestí (past participle). Zajímavé je, že původem stará slovesa z angličtiny mají většinou nepravidelný tvar jak v minulém čase, tak v minulém příčestí. Slova nově vzniklá obvykle tvoří minulý čas i minulé příčestí pravidelně – nemění se tedy jejich tvar (cut/cut/cut). Toto však neplatí u nově vzniklých slov složených z více sloves (housesit/housesite/housesitten). Pro zajímavost: V americké angličtině tvoří pravidelná sloves cca 90 % všech sloves. Naopak v angličtině britské pravidelná slovesa tvoří pouze 65 % všech sloves. Proto v Evropě dbáme na učení se nepravidelných sloves mnohem více, než třeba v Americe.

Použití nepravidelných sloves v AJ

Každé sloveso (pravidelné i nepravidelné) má tři základní tvary a to:
 • infinitiv
 • minulý čas (past simple)
 • minulé příčestí (past participle)
Pro pravidelná slovesa stačí na konec slovesa přidat koncovku – ed. Ta pak je stejná pro minulý čas i minulé příčestí. V praxi tedy bude pravidelné sloveso tvořeno takto:
 • Live  lived
 • Work worked
Naopak nepravidelná slovesa v angličtině se tvoří jinak – nepravidelně. Je tedy dobré se je naučit zpaměti. Naštěstí je však nemusíme znát úplně všechna. Pro základní domluvu s anglicky mluvící osobou nám postačí naučit se přibližně 80 základních nejčastěji používaných nepravidelných sloves. Pro pokročilé mluvčí (od úrovně B1 až po C2) je pak dobré, aby znali všechna nepravidelná slovesa.

Kdy se používá který tvar nepravidelného slovesa?

Nepravidelná slovesa mají celkem 3 tvary – infinitiv, minulý čas a minulé příčestí. Každý z těchto tvarů se používá pro vyjádření jiných situací a v jiných časech.

Infinitiv

Infinitiv nepravidelných sloves používáme pro vyjádření přítomného času prostého a u otázek minulých a budoucích časů. Najdeme ho také u záporných vět minulého času prostého. Dá použít i v kombinaci s předložkou „to“.

Minulý čas (Past simple)

Tvar nepravidelného slovesa v minulém čase (tedy 2. tvar slovesa) se používá zejména v minulém čase prostém.

Minulé příčestí (Past participle)

Tvar slovesa v minulém příčestí (neboli 3. tvar slovesa) se používá pro vyjádření hned několika časů. Mezi tyto časy patří:
 • Předpřítomný čas prostý
 • Předpřítomný čas průběhový
 • Předminulý čas prostý
 • Předbudoucí čas průběhový
 • Předbudoucí čas prostý
 • Předbudoucí čas průběhový
 • Vyjádření trpného rodu
 • Minulý tvar způsobových sloves
Minulé příčestí se používá zejména ve složitější gramatice. Jedná se však o velmi často používaný tvar nepravidelných sloves a proto bychom ani tento 3. tvar neměli zanedbávat. Naopak bychom se jej měli naučit stejně dobře, jako ostatní.

Nepravidelná slovesa s pravidelným tvarem

V některých případech anglických sloves existují dvě nebo více možností a všechny jsou gramaticky správné. Nepravidelná slovesa tedy můžeme rozdělit na pravidelný a nepravidelný tvar. Příklad takového slovesa je abide (trvat). Lze použít pravidelný tvar: abide / abided / abided Ale existuje i nepravidelný tvar: abide / abode / abode V těchto případech je dobré znát oba tvary. Sice můžete aktivně používat jen pravidelný tvar, ale když na vás někdo promluví nebo uvidíte nepravidelný tvar slovesa v textu, musíte mu rozumět.

Dělení nepravidelných sloves – slabá a silná slovesa

Moderní nepravidelná slovesa lze ještě dělit do 2 podkategorií – slabá a silná slovesa. Toto dělení neříká, jak je které sloveso silné. Jedná se o dělení nepravidelných sloves podle jejich původu a historického stáří. Některá slovesa byla mezi těmito 2 skupinami několikrát přesouvána, proto se jedná spíše o orientační rozdělení.

Silná slovesa

Mezi silná slovesa se řadí nepravidelná slovesa, která v minulém příčestí zachovávají koncovku [en]. Jedná se tedy o slovesa, jako jsou: V některých případech byla koncovka [en] zrušena a zbyla po ni pouze koncovka [e]: V moderní angličtině se moc sloves tímto pravidlem už neřídí.

Slabá slovesa

Mezi slabá slovesa řadíme ta, která jsou původem z germánských nepravidelných slabých sloves. Tato slovesa mají v minulém příčestí koncovku [t] nebo [d].

Jak se naučit nepravidelná slovesa?

Existuje několik prověřených triků, jak donutit náš mozek si něco zapamatovat. Tyto mentální triky můžete aplikovat na jakékoli učení nejen biflování nepravidelných sloves. Naučení se alespoň 80 základních nepravidelných sloves bude s těmito triky hračka.

Při učení zapojte co nejvíce smyslů

Pro učení se obecně je potřeba zapojovat co nejvíce smyslů. A to platí, ať už máme na mysli zrak, chuť nebo čich. Díky těmto vnějším vjemům si mozek lépe zapamatuje a potom i zpětně vybaví vzpomínky, události nebo i učivo, což nám proces učení se nepravidelných sloves dokáže výrazně urychlit.

Zapamatujte si a zpětně si vybavujte právě naučená slovesa

Pro naučení se čehokoliv nového je potřeba vybavování si právě nabytých znalostí. Pokud si budete pouze nepravidelná slovesa číst a doufat, že vám utkví v hlavě, čas učení se vám několikanásobně prodlouží.
 • Nepravidelná slovesa si přečtěte a snažte se je zapamatovat.
 • Pak si je zkuste z paměti napsat.
 • Učte se z barevných tabulek – barvy vám pomohou si slovesa lépe zapamatovat a mozek si je lépe přiřadí k jednotlivým slovesům.
 • Zakryjte si anglickou řadu nepravidelných sloves a zkuste, zda si je pamatujete. Pokud ne, slovesa si znovu přečtěte, pokuste se je zapamatovat a opět anglickou verzi slovesa zakryjte. Tento proces opakujte, dokud si nevybavíte anglický překlad všech nepravidelných sloves.

Poslouchejte výslovnost a mluvte

Pro zapamatování si nepravidelných sloves je potřeba zakomponovat i další smysl – sluch. Proto jej zkuste zapojit i pomocí následujících tipů:
 • Najděte si mluvený text, kde se slovesa vyskytují a poslechněte si jejich užití v praxi.
 • A v neposlední řadě – mluvte – snažte se sestavit věty s nepravidelnými slovesy a vyslovujte je nahlas.

Učte se postupně a pravidelně

Není v lidských silách se naučit vše najednou. Vyberte si třeba čtyři slovesa denně, a ta si celý den opakujte. Následující den začněte zopakováním nepravidelných sloves, které již znáte. Po opakování přidejte další počet nových sloves. Učení si rozplánujte a buďte dodržujte pravidelnost.
 • Vyberte si tři nebo čtyři dny a čas v týdnu kdy se budete slovesa učit. Nebojte se, zabere vám to denně maximálně 15 minut.
Opravdu důležité – možná i nejdůležitější – při učení se nepravidelných sloves je dodržovat pravidelný řád. Určitě se vám někdy stane, že budete mít úplnou nechuť učit. Přemozte tuto negativní emoci a k učení se donuťte. Budete mít ze sebe lepší pocit. Je důležité si uvědomit, že pokud věnujeme denně pouhých 15 minut učení se něčemu novému – v našem případě učení se nepravidelných sloves – tak za měsíc dosáhneme velkých změn.

Dávejte si přestávky

Nesnažte se učit neustále ve dne v noci. Dávejte si přestávky - i váš mozek si potřebuje odpočinout. Jestliže učení sloves na začátku přepálíte, je možné se se vám celý proces znechutí a veškeré snažení přijde nazmar. Optimální je stanovit si přesný čas a den, který si vyhradíte na nepravidelná slovesa. O víkendu si dejte pauzu a v pondělí se s radostí pusťte do dalšího učení se.

Zapojte představivost

Vymyslete si ke každému slovesu nějaký obraz nebo příběh. Díky lidské představivosti si dokážeme jednoduše zapamatovat i ta nejtěžší slovesa, která nám do hlavy prostě nejdou. Mozek si totiž mnohem lépe pamatuje příběhy a obrazy, které na něco navazují a dávají hlubší smysl. Proto se mu musíme přizpůsobit a jít na učení se chytřeji.

Jak si zapamatovat sloveso pomocí příběhu?

Pomocí příběhu si můžeme zapamatovat celou řadu nepravidelných sloves. Mezi taková slovesa patří například sloveso „dig“ neboli kopat. Jak si na něj udělat příběh?
 • Představte si například jak kopete v dole krompáčem a najednou narazíte na velký diamant a při tomto nárazu udělá krompáč silný cinkavý zvuk, který zní jako “DIG“. Krompáč se rozsype na tisíc kousků, ale vy jste našli velký diamant.
Čím zajímavější a často hloupější příběh si vymyslíte, tím větší pravděpodobnost, že si váš mozek sloveso zapamatuje.

Jak si zapamatovat minulý čas a minulé příčestí nepravidelného slovesa?

Pokud si nejste schopni zapamatovat tvar minulého času nebo minulého příčestí nepravidelného slovesa, můžete jednoduše pokračovat v původním příběhu. Minulý tvar slovesa „dig“ je „dug“. Tento tvar můžeme zakomponovat do původního příběhu.
 • Představte si, že už je to nějaký čas, co jste diamant našli (je to minulost), ale ten zvuk krompáče vám pořád zní v uších. Problém je, že zvuk už není tak čistý jako když se původně, a proto vám jeho zvuk zní trochu tlumeně [dug].

Malujte, zpívejte, skládejte básničky

Dalším způsobem, jak si nepravidelná slovesa zapamatovat, může být pomocí zpěvu, malování nebo básnického střeva. Pokud jste v duši umělec, určitě se nepravidelná slovesa lépe naučíte právě díky zapojení své umělecké pravé mozkové hemisféry.
 • Poskládejte si písničku se všemi nepravidelnými slovesy nebo si je namalujte.

Rozdělte si nepravidelná slovesa do logických celků

Existuje několik dělení nepravidelných sloves. Níže uvádíme dvě z nich. Ale klidně si slovesa rozdělte jinak, pokud vám to vyhovuje. Důležité je, aby toto dělené dávalo nějakou logiku vašemu mozku a pomohlo mu to zapamatovat si je.

abided / abode *
abided / abidden *
dodržet, dodržovat, snášet, snést, strpět, vydržet, vystát
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
sestoupit, vystoupit, vystupovat, snést se
arose
arisen
nastat, objevit se, stát se, vyplývat, vyskytnout se, vyvstat, vyvstávat, vznikat, vzniknout
awoke / awaked *
awoken / awaked *
probudit se, vzbudit, vzbudit se
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Hledáte konkrétní nepravidelné sloveso?

Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

pravidelná slovesa & Anglická nepravidelná slovesa