Nepravidelná slovesa Angličtina
learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina

Nepravidelná slovesa Angličtina


Angličtina má několik desítek nepravidelných sloves, které nezbývá než se nabiflovat z paměti. Přesto jsou mezi nimi určité vazby, které je možné při učení využít.

Nepravidelná slovesa mají i jiné jazyky němčina (nj), španělština (šj) a jiné. Těmi se zde ale nezabýváme.Použití nepravidelných sloves v AJ


Každé sloveso (pravidelné i nepravidelné) má tři základní tvary a to:


  • infinitiv
  • minulý čas
  • minulé příčestí

Pro pravidelná slovesa stačí na konec slovesa přidat koncovku – ed. Ta pak je stejná pro minulý čas i minulé příčestí.

Naopak nepravidelná slovesa v angličtině se tvoří jinak – nepravidelně. Je tedy nutné se je naučit zpaměti.Anglická nepravidelná slovesa s pravidelným tvarem


U některých případech anglických sloves existují dvě nebo více možností a všechny jsou gramaticky správné. Nepravidelná slovesa tedy můžeme rozdělit na pravidelný a nepravidelný tvar.

V těchto případech je dobré znát oba tvary. Sice můžete aktivně používat jen pravidelný tvar, ale když na vás někdo promluví nebo uvidíte nepravidelný tvar slovesa v textu, musíte mu rozumět.

Příklad takového slovesa je abide (trvat).
Lze použít pravidelný tvar: abide / abided / abided

Ale existuje i nepravidelný tvar: abide / abode / abodeStejná a přece jiná


Existuje několik prověřených triků, jak donutit náš mozek si něco zapamatovat. Tyto mentální triky můžete aplikovat na jakékoli učení nejen biflování nepravidelných sloves. Zde jsou některé z nich.Při učení zapojte co nejvíce smyslů.


Tedy například:

  • Nepravidelná slovesa si přečtěte a snažte se je zapamatovat.
  • Pak si je zkuste z paměti napsat.
  • Najděte si mluvený text, kde se slovesa vyskytují a poslechněte si jejich užití v praxi.
  • A v neposlední řadě – mluvte – snažte se sestavit věty s nepravidelnými slovesy a vyslovujte je nahlas.


Učte se postupně a pravidelně


Není v lidských silách se naučit vše najednou. Vyberte si třeba jedno sloveso denně, a to si celý den opakujte. Učení následujícího dne začněte zopakováním těch nepravidelných sloves, které již znáte. Po opakování přidejte jedno nové.

Učení si rozplánujte a buďte pravidelní. Například si vyberte tři nebo čtyři dny a čas v týdnu kdy se budete slovesa učit. Nebojte se zabere vám to jen 15minut, klidně se učte i pětkrát týdně.

Dodržujte ale tuto pravidelnost s železnou disciplínou.

Naopak nesnažte se učit pořád. Dělejte přestávky i váš mozek si potřebuje odpočinout. Pětkrát týdně a dvakrát za den je maximum.Zapojte představivost


Vymyslete si ke každému slovesu nějaký obraz nebo příběh.

Například nepravidelné slovese dig [dig]. Znamená kopat. Představte si například jak kopete v dole krompáčem a najednou narazíte na velký diamant a při tomto nárazu udělá krompáč silný cinkavý zvuk, který zní jak “DIG“. Krompáč se rozsype na tisíc kousků, ale vy jste našli velký diamant.

Čím zajímavější a často hloupější příběh si vymyslíte, tím větší pravděpodobnost, že si váš mozek sloveso zapamatuje.

A dále minulý čas a příčestí minulé tohoto nepravidelného slovesa jsou dug [dug]. Představte si, že už je to nějaký čas, co jste diamant našli (je to minulost), ale ten zvuk krompáče vám pořád zní v uších. Jen už není tak čistý jako když se to stalo, ale už je trochu tlumený [dug].Rozdělte si nepravidelná slovesa do logických celků

Existuje několik dělení nepravidelných sloves. Níže uvádíme dvě z nich. Ale klidně si slovesa rozdělte jinak, pokud vám to vyhovuje. Důležité je, aby toto dělené dávalo nějakou logiku vašemu mozku a pomohlo mu to zapamatovat si je.


Notice: Undefined index: nejcasteji_pouzivana_slovesa in /home/users/learnivcom/learniv.com/web/index-hp-aj.php on line 301

abided / abode *
abided / abidden *
dodržet, dodržovat, snášet, snést, strpět, vydržet, vystát
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
sestoupit, vystoupit, vystupovat, snést se
arose
arisen
nastat, objevit se, stát se, vyplývat, vyskytnout se, vyvstat, vyvstávat, vznikat, vzniknout
awoke / awaked *
awoken / awaked *
probudit se, vzbudit, vzbudit se
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Hledáte konkrétní nepravidelné sloveso?

Nepravidelná slovesa


abide - dodržet, dodržovat, snášet, snést, strpět, vydržet, vystát abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - sestoupit, vystoupit, vystupovat, snést se arise - nastat, objevit se, stát se, vyplývat, vyskytnout se, vyvstat, vyvstávat, vznikat, vzniknout awake - probudit se, vzbudit, vzbudit se babysit - backlight - backslide - upadnout bake - péci, péct, upéci, upéct, vypalovat be / am / is / are - být, existovat bear - dopravit, nosit, nést, plodit, porodit, rodit, snášet, snést, strpět, trpět, unést, vydržet, zrodit beat - bít, klepat, předstihnout, předčit, udeřit, vyklepat, šlehat become - slušet, stát se, stávat se bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - postihnout, potkat befight - beget - plodit, vyvolávat begin - počínat, počít, zahajovat, zahájit, začínat, začít bego ** - behear - behold - spatřit, uzřít, vidět, zřít beken ** - beknit - belay - přivázat belead ** - beleap - beleave - bend - hýbat se, nahnout, naklonit, obrátit, ohnout, ohýbat, otočit, shýbnout, zkřivit bequeath - odkázat, zanechat bereave - oloupit, připravit o besee - beseech - dožadovat se, naléhat, prosit beseek - beset - sužovat, trápit, zavalit beshine ** - bespeak - objednat si, vyjednat, zamluvit si bespread - bestrew - poházet, posypat bestride - zcela ovládat bet - vsadit se betake - odebrat se betee - betide - beware - dát pozor, opatrovat beweep - bid - nabídnout, nabízet, podat nabídku bid - nabídnout, nabízet, podat nabídku bind - přivázat, spojit, svázat bite - kousat, kousnout, pokousat, poštípat, ukousnout, uštknout bleed - krvácet blend - míchat, mísit, smíchat, smísit, vmíchat bless - blahořečit, požehnat, žehnat blow - dmýchat, foukat, fučet, nafouknout, vanout, vhánět, vyfouknout, vát, zavát, zpackat bottle-feed - break - dešifrovat, lámat, narušit, polámat, prolomit, prorazit, přelomit, převrat, rozbit, rozbíjet, rozbít se, rozlomit, rozluštit, zlomit, zlámat breastfeed - breed - plodit, pěstovat, rodit, rozmnožovat bring - donášet, donést, nést, postavit, přines, přinášet, přinést, přivádět, přivážet, přivést, přivézt, vynést broadcast - vysílat browbeat - zastrašit build - budovat, postavit, stavět, vybudovat, vystavit, sestavit burn - hořet, popálit, propálit, pálit, spalovat, vypálit burst - prasknout, puknout, roztrnout se, vybuchovat bust - rozbit, rozmlátit buy - koupit, kupovat, nakupovat, vykoupit, věřit, zakoupit can - konzervovat cast - hodit, lít, obsadit, obsazovat, odlévat, odlít, vrhat, vrhnout, házet, svlékat kůži catch - chopit se, chytat, chytit, chytnout, dopadnout, lapit, nachytat, pochopit, pochytit, polapit, popadnout, postihnout, přistihnout, rozumět, sevřít, stihnout, uchopit, zachvátit, zachytit, zachytnout, zaslechnout, zastihnout chide - hubovat, peskovat, plísnit choose - volit, vybrat, vybrat si, vybírat, zvolit, zvolit si clap - poklepat, tleskat, zatleskat clearcut - cleave - oddělit, rozštípnout, rozštípnout se, useknout, štěpit climb - lézt, stoupat, vylézt, vyšplhat na, vyšplhat se na, šplhat cling - lpět, přiléhat, přisát se clothe - obléci, odít, strojit comb - pročesat, pročesávat, rozčesávat, učesat, česat come - dojit, doletět, dospět, jezdit, jít, nadejít, nastat, přejet, přejít, přiběhnout, přicházet, přijet, přijít, přijíždět, připlout, stát se, vzejít cost - stát cowrite - creep - expand, fill with water, lézt, plazit se, plížit se crosscut - procházet napříč crow - chvástat se, jásat, kokrhat, zakokrhat cut - krájet, redukovat, rozřezat, sekat, snížit, tnout, zkrátit, řezat dare - dovolit si, odvážit se, troufat si, vyzvat deal - jednat, obchodovat, pojednávat, rozdat, vyřešit, zabývat se, řešit, vypořádat se, vyrovnat se dig - hloubit, kopat ding - bimbat, zvonit, zvučet dive - ponořit, ponořovat se, potopit se, potápět, potápět se, prudce klesnout do / does - dělat, jednat, konat, prospívat, provozovat, provádět, provést, udělat, učinit, vykonat, vyčinit, zavinit, způsobit, činit dow - downcast - downdraw - drag - táhnout, vláčet, vléci, vléct, váznout draw - kreslit, losovat, malovat, nakreslit, narýsovat, natahovat, načerpat, odtáhnout, přetáhnout, přitáhnout, slosovat, táhnout dream - snít, toužit dress - obléci se, strojit drink - bumbat, napít se, pít, připít, vypít drive - dohnat, hnát, honit, jet, jezdit, nutit, odvést, pohánět, prorazit, provrtat, svézt, vozit, vyvrtat, vézt, zarazit, zavézt, zašroubovat, řídit dwell - bydlet, pobývat, přebývat earn - vydobýt, vydělat, vydělat si, vydělávat, zasloužit si eat - jíst, najíst se, papat, sníst, spapat, žrát, provádět orální sex fall - napadat, napadnout, padat, padnout, poklesnout, spadat, spadnout, upadnout feed - krmit, nakrmit, napájet, nasytit, posouvat, přisunovat, sytit, vykrmit, zásobit, zásobovat, živit feel - cítit, cítit se, hmatat, mít pocit, pociťovat, pocítit, připadat si, tušit, vnímat, vycítit, vytušit, zkusit fight - bojovat, potírat find - nacházet, nalézat, nalézt, objevit, sehnat, shledat, vyhledat, vypátrat, zjistit fit - být adekvátní, namontovat, odpovídat, přizpůsobit, uzpůsobit, vestavět, vyhovovat, padnout, sedět flee - uprchnout, utéci, utéct, utíkat fling - mrštit fly - letět, létat, pilotovat, uletět, vyletět forbear - zdržet se forbid - zakazovat, zakázat, zapovědět force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - předpovídat forefeel - forego - předejít, vzdát se, zříci se forehear - foreken ** - foreknow - předvídat forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - předcházet foresee - předvídat foreshow - předpovědět forespeak ** - předvídat foretell - prorokovat, věštit forfret - forget - nepamatovat si, zapomenout, zapomínat forgive - odpouštět, odpustit forgo - předejít, vzdát se forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - opustit, zanechat forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - křivě přísahat, popřít, zříci se forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - mrazit, mrznout, ochladit, zmrazit fret - dřít, rozdírat, sužovat, trápit se frostbite - gainsay ** - odporovat get - dostat, dostat se, dostávat, dosáhnout, nabýt, obdržet, obstarat, obstarat si, opatřit, pobírat, pochopit, sehnat, stát se, vzít si, získat, získávat ghostwrite - gird - obklíčit give - darovat, dát, dávat, podat, poskytnout, poskytovat, povolit, pořádat, předat, udělit, vyslovit, věnovat, způsobit glide - klouzat, klouznout, plachtit go - chodit, chodívat, jet, jezdit, jít, odejít, odjet grave ** - green-light - grind - mlít, skřípat, umlít, šprtat se grow - narůstat, pěstovat, přerůst, přibývat, růst, vyrůst, vyrůstat hamstring - ochromit hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - oběsit, pověsit, viset, váznout, věšet, zavěsit have / has - mít, mívat, vlastnit hear - naslouchat, poslouchat, slyšet, uslyšet, vyslechnout, zaslechnout heave - dávit se, zdvihnout, zvednout help - pomoci, pomoct, pomáhat hew - osekávat, sekat, vytesat, vyřezávat hide - napráskat, nařezat, schovat, schovat se, schovávat, skrýt, skrýt se, skrývat, zakrýt, zakrývat, zastírat, zatajit hit - bít, narazit, trefit, udeřit, uhodit, zasáhnout hoist - zdvihnout, zvednout hold - domnívat se, držet, mít kapacitu, obsahovat, podržet, pořádat, uchovávat, udržet, udržovat, vytrvat, zadržet, zadržovat housesit - hurt - bolet, poranit, poškodit, ranit, ublížit, zranit inbreed - inhold - inlay - vykládat inlead - input - zadat inset - vložit intake - interbreed - křížit intercut - interlay - interweave - proplést, protkat keep - chovat, chránit, dodržovat, držet, hlídat, pečovat, ponechat, ponechat si, provozovat, střežit, uchovat, udržet, udržovat, uschovat, vydržet, zachovat, zachovávat, zadržet ken ** - překrýt, obložit, povléci, pokrýt kneel - klečet knit - plést, uplést know - poznat, rozeznat, rozlišovat, umět, vědět, znát, zvládat lade - naložit laugh - pobavit se, smát se, zasmát se lay - klást, položit, umístit lead - dirigovat, směřovat, vodit, vést, ústit, řídit lean - opírat leap - přeskočit, skočit, skákat, vyskočit learn - dovědět se, naučit, naučit se, poznat, studovat, učit se leave - nechat, nechávat, odcházet, odejít, odjet, odjíždět, opouštět, opustit, vynechat, zanechat lend - poskytnout, propůjčit, půjčit, půjčovat, zapůjčit let - dovolit, nechat, nechávat lie - ležet, lhát, zalhat light - osvětlit, osvětlovat, rozzářit, svítit, zapalovat, zapálit lipread - lose - prodělat, prohrát, prohrávat, ztratit, ztrácet make - dělat, provést, realizovat, udělat, učinit, dorazit may - mean - myslet, myslit, mínit, vyjadřovat, zamýšlet, znamenat meet - potkat, potkávat, scházet se, sejít, sejít se, setkat se, setkávat se, seznámit se, seznámit se s, splnit, stýkat se, uspokojit, vyhovět melt - obměkčit, rozplynout se, roztát, tavit, tát misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - špatně rozdat misdo / misdoes - špatně udělat misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - přeslechnout, špatně slyšet mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - neprávně založit, založit mislead - klamat, mýlit, pomýlit, svést mislearn - misread - nesprávně přečíst missay - missee - missend - chybně poslat, chybně odeslat misset - misshape - deformovat, znetvořit misshoot - misspeak - misspell - nesprávně napsat misspend - promrhat mistake - chybit, mýlit se, zmýlit se mistell - misthrow - misunderstand - nechápat, nepochopit, neporozumět, nerozumět miswed - miswrite - mix - míchat, smíchat, zamíchat mow - kosit, pokosit, posekat, sekat, žnout must - muset, musit naysay ** - offlead - offset - kompenzovat, nahradit, vykompenzovat, vynahradit, vyrovnat, vyvážit onlay - onlead - ought - měl, měl by outbid - nabídnout více, přebít outbreak - outdo / outdoes - překonat, překonávat outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - vyrůst outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - předjet na koni outrun - předběhnout, předstihnout outsell - prodávat více než ostatní outshine - zastínit outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - přetrvat, unavit overbear - přemoci, zdolat overbeat - overbend - overbid - přeplatit overblow - overbreed - overbuild - příliš stavět, zastavět overbuy - overcast - overclothe - overcome - odolat, odolávat, překonat, překonávat, zdolat overdo / overdoes - přehnat, přehánět overdraw - předisponovat, překreslit, překročit, přečerpat overdrink - overdrive - overeat - přejídat se, přejíst se overfeed - přecpávat, překrmit, přecpat overfly - přeletět overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - přerůst overhang - overhear - zaslechnout overhit - overkeep - overlade - overlay - překrýt, obložit, povléci, pokrýt overlead - overleap - přeskočit overlearn - overleave - overlie - ležet, ležet na něčem, spočívat overpay - přeplatit, přeplácet override - anulovat, schvátit, překrýt overrun - obsadit, přečerpat, zamořit, zaplavit, zatopit oversee - dohlížet oversell - překonat overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - překročit, minout, přeletět overshrink - oversleep - zaspat overslide - overslip - overspend - příliš utrácet overspill - overspread - rozprostřít overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - dohonit, předjet, překvapit, zastihnout overthrow - svrhnout overwear - overwet - overwork - overwrite - přepsat partake - jíst pay - doplatit, platit, zaplatit pen - plead - hájit, hájit se, obhajovat, omlouvat se, prosit, přiznat, přiznat se, soudit se, vymlouvat se podcast - precast - prepay - předplatit, předplácet preset - proofread - prove - dokazovat, projevit se, prokázat, dokázat put - dát, dávat, klást, oceňovat, položit, postavit, ukládat, umístit, uvalit, vkládat, vyjádřit, vysvětlit queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - odejít, odejít ze zaměstnání, opustit, přestat, vystěhovat se re-lay - reach - dojet, dojít, dojíždět, doletět, dosahovat, dosáhnout, sahat, sáhnout read - přečíst, snímat, číst reave ** - loupit rebid - rebreak - rebuild - přestavět recast - předělat, přepracovat recut - redeal - redo / redoes - předělat redraw - překreslit refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - naučit se zapomenuté, přeučit se, přeučovat se+ relight - opětovně osvětlit remake - předělat, přetvořit rend - roztrhnout repay - oplatit, splatit, vyrovnat reprove - kárat, plísnit, pokárat reread - opětovně načíst rerun - resell - dále prodat, přeprodat resend - znovu poslat reset - nastavit novou hodnotu, resetovat reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - převyprávět rethink - retread - protektorovat rewed - rewind - rewrite - předělat, přepracovat, přepsat rid - zbavit, zbavovat ride - jet, jezdit na koni ring - zazvonit rise - povstat, stoupat, tyčit se, vstát, vycházet, vzrůstat, zvýšit se, vstávat, zdvihat se rive - odtrhnout, rozštěpit run - běhat, hnát se, klusat, provozovat, pádit, spravovat, spustit, téci, téct, ubíhat, uhánět, utéci, utéct, utíkat, řídit saw - say - povídat, povědět, prohlásit, slíbit, tvrdit, vyjádřit, říci, říct, říkat see - chápat, hledět, nahlížet, podívat se, postarat se, pozorovat, rozumět, spatřit, uvidět, vidět, viz, vídat, zahlédnout, zhlédnout seek - hledat, požadovat, prohledat, pátrat, usilovat, žádat seethe - běsnit, hemžit se, kypět, překypovat, zuřit self-feed - sell - obchodovat, prodat, prodávat, zaprodat send - odeslat, poslat, posílat, přelézt, vyslat, zaslat, zasílat set - napravit, nastavit, nastavovat, nařídit, položit, stanovit, umístit, upevnit, určit, určovat, ustanovit, ustavit, zafixovat, zařídit, ztuhnout, ztvrdnout, zapadat sew - brožovat, sešít, ušít, šít shake - chvět, otřást, souložit, třepat, třást se shall - shape - shave - shear - ostříhat, stříhat, žnout shed - prolévat, prolít, ronit, svléknout, zbavit se, zbavovat se shine - osvítit, ozářit, svítit, zasvítit, zářit shit - srát shite - shoe - obout, okovat shoot - střelit show - dokázat, jevit, objevit, projevit, prokazovat, promítat, předvést, ukazovat, ukázat shred - trhat shrink - scvrknout, seschnout, smrštit, stáhnout, svraštit, zmenšit, srazit, srazit se shrive ** - shut - zavírat, zavřít sight-read - sightsee - simulcast - sing - zazpívat, zpívat sink - ponořit, potopit, potopit se, potápět se, zapustit, klesnout, snížit sit - posadit, posadit se, sedět, zasedat slay - zabíjet, zabít sleep - dřímat, spinkat, spát, usnout slide - klouzat, klouzat se, klouznout, sklouznout, uklouznout sling - mrštit slink - blížit, odplížit, zmizet slip - dostat smyk, klouzat, klouznout, mihnout se, míjet, podklouznout, přeřeknout se, sklouznout, spustit, uklouznout slit - rozříznout smell - cítit, očichat, páchnout, přivonět, přičichnout, smrdět, ucítit, umazat, vonět, větřit, zapáchat, zvětřit, čenichat smite - udeřit sneak - plížit se, proklouznout, vklouznout, vkrádat se, žalovat soothsay - sow - osít, rozsít, sít, zasít speak - hovořit, mluvit, promluvit speed - chvátat, spěchat, urychlit spell - hláskovat, kouzlit, odpočinout, slabikovat, zaříkat, znamenat spend - plýtvat, promarnit, prožít, spotřebovat, strávit, trávit, utratit, utrácet, vydat, vynakládat, vynaložit spill - nabodnout, prozradit, rozlévat, rozlít, rozsypat, vylít, vysypat spin - dopřádat, otáčet, příst, roztočit, spříst, točit, točit se, upříst spit - plivat, plivnout, prsknout, vyplivnout split - odštípnout, rozdělit, rozrazit, roztříštit, rozštípnout, rozštěpit, rozštěpit se, štípat spoil - hýčkat, kazit, pokazit, zkazit spoon-feed - krmit lžičkou spread - rozložit, rozprostírat, rozprostírat se, rozprostřít, roztáhnout, rozvinout, rozšiřovat, rozšiřovat se, rozšířit se, šířit spring - klenout, ohnout, skočit, trhat, táhnout stand - obstát, postavit, postavit se, snášet, stojí, stát, umístit, vystát starve - stave - stay - pobýt, pobývat, podepřít, udržovat se, vytrvat, zůstat, zůstávat steal - krást, odcizit, ukradnout, ukrást, zcizit stick - bodnout, lepit, nabodnout, nalepit, napíchnout, probodnout, propíchnout, píchat, píchnout, přilepit, připíchnout, trčet, zapíchnout sting - bodnout, píchat, podvádět stink - smrdět stretch - strew - roztrousit stride - kráčet strike - dopadnout, napadat, napadnout, narazit, praštit, razit, stlačit, stávkovat, udeřit, uhodit, uřezat, škrtnout string - strip - obnažit se, rozebrat, svléct, svléknout se, vysvléct strive - usilovat sublet - podpronajmout sunburn - swear - klít, nadávat, naklonění, odpřísáhnout sweat - potit se, vypotit, zpotit sweep - smést, zamést swell - bobtnat, nabývat, otékat, zvětšit swelt ** - swim - plavat, zaplavat si swing - houpat, houpat se, klátit se, kývat, kývat se swink ** - take - brát, chopit se, chytit, donášet, donést, dovést, dovézt, nosit, nést, pojmout, popadnout, probrat, přijmout, přijímat, připustit, trvat, ubrat, ubírat, uchopit, uchvátit, ujmout se, utrpět, vezmi si, vezměte si, vzít, zabrat, zachvátit, zachytit, získat teach - naučit, učit, vyučovat tear - natrhnout, otrhat, potrhat, rozervat, roztrhat, roztrhnout, slzet, trhat tee ** - telecast - tell - oznámit, povídat, povědět, rozlišovat, vypravovat, vyprávět, říct, říkat test-drive - test-fly - think - myslet, myslet si, myslit, mínit, pomyslet, pomyslit, považovat, přemýšlet, rozmýšlet, uvažovat, zamýšlet thrive - bujet, prosperovat, vzkvétat throw - hodit, házet, mrštit, vrhat, vrhnout, zmást thrust - vrhat se, zabodnout, zarazit toswink - tread - šlapat typecast - umbedraw ** - unbend - narovnat, pookřát unbind - odpoutat, odvázat, osvobodit, rozvázat, uvolnit unclothe - odstrojit, svléci underbear - underbet - underbid - podbízet underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - jít dolů s cenou, podbízet, podebrat, podemlít, podkopat, podříznout underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - podvyživit underget - undergird - podporovat, zajišťovat undergo - podstoupit, prodělat, vytrpět undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - podložit, podepřít underlead - underlet ** - underlie - být základem, ležet underpay - nedostatečně platit underput ** - underrun - undersee - undersell - prodat pod cenou, prodávat pod cenou undershoot - předčasně přistát, střelit pod terč undersleep - underspread - understand - chápat, pochopit, porozumět, rozumět, soudit, usuzovat undertake - absolvovat, podniknout, provést, převzít, přijmout, vykonat, zaručit se, zavázat se underthrow - underwrite - pojistit, upsat undo / undoes - rozepnout, rozpínat unfreeze - rozmrazit unhear - unlay - unlearn - odnaučit se, zapomenout unmake - odvolat, zničit unweave - unwind - odmotat, odvinout, odvíjet, rozmotat, rozvinout, uvolnit, vyvinout upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - zdvihnout, zvednout uphold - prosazovat, udržovat uplay ** - uplead - uprise - povstat upsell - upset - převrhnout, převrátit, rozrušit, rozčílit, zneklidnit upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - otravovat, rozčilovat, soužit, sužovat, trápit wake - bdít, budit, probudit, vzbudit wax - navoskovat, voskovat waylay - vypozorovat, vyčíhat si, zaskočit wear - mít na sobě, nosit, nosí, oblékat, obnosit, opotřebovat weave - tkát, utkat webcast - wed - oženit, provdat, vdát weep - brečet, kapat, plakat, zaplakat wend - jít, ubírat se wet - will - win - vyhrát, vyhrávat, vítězit, zvítězit, získat wind - natáhnout, navinout, vytočit, zvětřit, pouštět větry, prdnout withdraw - odstoupit, odvolat, ustoupit, vybrat, vyjmout, vyzvednout withgo ** - withhold - odepřít, odmítnout withsay - withset ** - withsit - withstand - odolat, odporovat, snášet, ustát withtake ** - work - dělat, způsobit worth ** - wreak - způsobit wring - kroutiti, mačkat, mačkati, přilnouti, vymačkat, vymáčknout, vyždímat, ždímat, ždímati write - napsat, psát, zapisovat, zapsat writhe - kroutit, svíjet, svíjet se
Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

pravidelná slovesa & Anglická nepravidelná slovesa