Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso SEND | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  send


Minulý čas pro nepravidelné sloveso send

A1 Překlad: odeslat, poslat, posílat, přelézt, vyslat, zaslat, zasílat

Infinitiv

send

[send]

Minulý čas

sent

[sent]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

missent

missent

resent

resent


Časování nepravidelného slovesa [send]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
send 
you
send 
he/she/it
sends 
we
send 
you
send 
they
send 

Přítomný čas průběhový

I
am sending 
you
are sending 
he/she/it
is sending 
we
are sending 
you
are sending 
they
are sending 

Minulý čas

I
sent 
you
sent 
he/she/it
sent 
we
sent 
you
sent 
they
sent 

Minulý čas průběhový

I
was sending 
you
were sending 
he/she/it
was sending 
we
were sending 
you
were sending 
they
were sending 

Předpřítomný čas

I
have sent 
you
have sent 
he/she/it
has sent 
we
have sent 
you
have sent 
they
have sent 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been sending 
you
have been sending 
he/she/it
has been sending 
we
have been sending 
you
have been sending 
they
have been sending 

Předminulý čas

I
had sent 
you
had sent 
he/she/it
had sent 
we
had sent 
you
had sent 
they
had sent 

Předminulý čas průběhový

I
had been sending 
you
had been sending 
he/she/it
had been sending 
we
had been sending 
you
had been sending 
they
had been sending 

Budoucí čas

I
will send 
you
will send 
he/she/it
will send 
we
will send 
you
will send 
they
will send 

Budoucí čas průběhový

I
will be sending 
you
will be sending 
he/she/it
will be sending 
we
will be sending 
you
will be sending 
they
will be sending 

Předbudoucí čas

I
will have sent 
you
will have sent 
he/she/it
will have sent 
we
will have sent 
you
will have sent 
they
will have sent 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been sending 
you
will have been sending 
he/she/it
will have been sending 
we
will have been sending 
you
will have been sending 
they
will have been sending 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [send]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would send 
you
would send 
he/she/it
would send 
we
would send 
you
would send 
they
would send 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be sending 
you
would be sending 
he/she/it
would be sending 
we
would be sending 
you
would be sending 
they
would be sending 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sent 
you
would have sent 
he/she/it
would have sent 
we
would have sent 
you
would have sent 
they
would have sent 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sending 
you
would have been sending 
he/she/it
would have been sending 
we
would have been sending 
you
would have been sending 
they
would have been sending 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [send]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
send 
you
send 
he/she/it
send 
we
send 
you
send 
they
send 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
sent 
you
sent 
he/she/it
sent 
we
sent 
you
sent 
they
sent 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sent 
you
had sent 
he/she/it
had sent 
we
had sent 
you
had sent 
they
had sent 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [send]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
send 
you
Let´s send 
he/she/it
send 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [send]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
sending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
sent 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [send]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

send away for

send away

send back

send down

send for

send forth

send off

send off for

send on

send out

send out for

send upNepravidelná slovesa