Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso GET | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  get


Minulý čas pro nepravidelné sloveso get

A1 Překlad: dostat, dostat se, dostávat, dosáhnout, nabýt, obdržet, obstarat, obstarat si, opatřit, pobírat, pochopit, sehnat, stát se, vzít si, získat, získávat

Infinitiv

get

[ɡet]

Minulý čas

got

gat *

[ɡɒt]
[gʌt]

Příčestí minulé

got

gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

forget

[fəˈɡet]

forgot
forgat

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

forgotten
forgot

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]

beget

[bɪˈɡet]

begot
begat

[bɪˈɡɒt]
[gʌt]

begot
begotten

[bɪˈɡɒt]
[bɪˈɡɒtn]

misgot
misgat

misgot
misgotten

overgot
overgat

overgot
overgotten

undergot
undergat

undergot
undergotten


Časování nepravidelného slovesa [get]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
get 
you
get 
he/she/it
gets 
we
get 
you
get 
they
get 

Přítomný čas průběhový

I
am getting 
you
are getting 
he/she/it
is getting 
we
are getting 
you
are getting 
they
are getting 

Minulý čas

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Minulý čas průběhový

I
was getting 
you
were getting 
he/she/it
was getting 
we
were getting 
you
were getting 
they
were getting 

Předpřítomný čas

I
have got 
you
have got 
he/she/it
has got 
we
have got 
you
have got 
they
have got 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been getting 
you
have been getting 
he/she/it
has been getting 
we
have been getting 
you
have been getting 
they
have been getting 

Předminulý čas

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Předminulý čas průběhový

I
had been getting 
you
had been getting 
he/she/it
had been getting 
we
had been getting 
you
had been getting 
they
had been getting 

Budoucí čas

I
will get 
you
will get 
he/she/it
will get 
we
will get 
you
will get 
they
will get 

Budoucí čas průběhový

I
will be getting 
you
will be getting 
he/she/it
will be getting 
we
will be getting 
you
will be getting 
they
will be getting 

Předbudoucí čas

I
will have got 
you
will have got 
he/she/it
will have got 
we
will have got 
you
will have got 
they
will have got 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been getting 
you
will have been getting 
he/she/it
will have been getting 
we
will have been getting 
you
will have been getting 
they
will have been getting 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [get]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would get 
you
would get 
he/she/it
would get 
we
would get 
you
would get 
they
would get 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be getting 
you
would be getting 
he/she/it
would be getting 
we
would be getting 
you
would be getting 
they
would be getting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have got 
you
would have got 
he/she/it
would have got 
we
would have got 
you
would have got 
they
would have got 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been getting 
you
would have been getting 
he/she/it
would have been getting 
we
would have been getting 
you
would have been getting 
they
would have been getting 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [get]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
get 
you
get 
he/she/it
get 
we
get 
you
get 
they
get 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [get]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
get 
you
Let´s get 
he/she/it
get 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [get]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
getting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
got 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [get]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

get about

get across

get ahead

get along

get around

get around to

get at

get away

get away with

get back

get back at

get back to

get behind

get by

get down

get down to

get in

get in on

get in with

get into

get off

get off on

get on

get on to

get on with

get onto

get out

get out of

get over

get over with

get past

get round to

get round

get through

get through with

get to

get together

get up

get up against

get up toNepravidelná slovesa