Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso MISGET | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  misget


Minulý čas pro nepravidelné sloveso misget

Infinitiv

misget

Minulý čas

misgot

misgat *

Příčestí minulé

misgot

misgotten* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
Nepravidelná slovesa