Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso MAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  make


Minulý čas pro nepravidelné sloveso make

A1 Překlad: dělat, provést, realizovat, udělat, učinit, dorazit

Infinitiv

make

[meɪk]

Minulý čas

made

[meɪd]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

remade

remade

unmade

unmade


Časování nepravidelného slovesa [make]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
make 
you
make 
he/she/it
makes 
we
make 
you
make 
they
make 

Přítomný čas průběhový

I
am making 
you
are making 
he/she/it
is making 
we
are making 
you
are making 
they
are making 

Minulý čas

I
made 
you
made 
he/she/it
made 
we
made 
you
made 
they
made 

Minulý čas průběhový

I
was making 
you
were making 
he/she/it
was making 
we
were making 
you
were making 
they
were making 

Předpřítomný čas

I
have made 
you
have made 
he/she/it
has made 
we
have made 
you
have made 
they
have made 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been making 
you
have been making 
he/she/it
has been making 
we
have been making 
you
have been making 
they
have been making 

Předminulý čas

I
had made 
you
had made 
he/she/it
had made 
we
had made 
you
had made 
they
had made 

Předminulý čas průběhový

I
had been making 
you
had been making 
he/she/it
had been making 
we
had been making 
you
had been making 
they
had been making 

Budoucí čas

I
will make 
you
will make 
he/she/it
will make 
we
will make 
you
will make 
they
will make 

Budoucí čas průběhový

I
will be making 
you
will be making 
he/she/it
will be making 
we
will be making 
you
will be making 
they
will be making 

Předbudoucí čas

I
will have made 
you
will have made 
he/she/it
will have made 
we
will have made 
you
will have made 
they
will have made 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been making 
you
will have been making 
he/she/it
will have been making 
we
will have been making 
you
will have been making 
they
will have been making 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [make]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would make 
you
would make 
he/she/it
would make 
we
would make 
you
would make 
they
would make 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be making 
you
would be making 
he/she/it
would be making 
we
would be making 
you
would be making 
they
would be making 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have made 
you
would have made 
he/she/it
would have made 
we
would have made 
you
would have made 
they
would have made 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been making 
you
would have been making 
he/she/it
would have been making 
we
would have been making 
you
would have been making 
they
would have been making 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [make]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
make 
you
make 
he/she/it
make 
we
make 
you
make 
they
make 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
made 
you
made 
he/she/it
made 
we
made 
you
made 
they
made 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had made 
you
had made 
he/she/it
had made 
we
had made 
you
had made 
they
had made 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [make]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
make 
you
Let´s make 
he/she/it
make 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [make]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
making 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
made 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [make]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

make away with

make for

make off

make off with

make out

make over

make up

make up for

make up toNepravidelná slovesa