Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso CUT | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  cut


Minulý čas pro nepravidelné sloveso cut

A2 Překlad: krájet, redukovat, rozřezat, sekat, snížit, tnout, zkrátit, řezat

Infinitiv

cut

[kʌt]

Minulý čas

cut

[kʌt]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

clearcut

clearcut

crosscut

crosscut

forcut

forcut

intercut

intercut

recut

recut

undercut

undercut


Časování nepravidelného slovesa [cut]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cuts 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Přítomný čas průběhový

I
am cutting 
you
are cutting 
he/she/it
is cutting 
we
are cutting 
you
are cutting 
they
are cutting 

Minulý čas

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Minulý čas průběhový

I
was cutting 
you
were cutting 
he/she/it
was cutting 
we
were cutting 
you
were cutting 
they
were cutting 

Předpřítomný čas

I
have cut 
you
have cut 
he/she/it
has cut 
we
have cut 
you
have cut 
they
have cut 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been cutting 
you
have been cutting 
he/she/it
has been cutting 
we
have been cutting 
you
have been cutting 
they
have been cutting 

Předminulý čas

I
had cut 
you
had cut 
he/she/it
had cut 
we
had cut 
you
had cut 
they
had cut 

Předminulý čas průběhový

I
had been cutting 
you
had been cutting 
he/she/it
had been cutting 
we
had been cutting 
you
had been cutting 
they
had been cutting 

Budoucí čas

I
will cut 
you
will cut 
he/she/it
will cut 
we
will cut 
you
will cut 
they
will cut 

Budoucí čas průběhový

I
will be cutting 
you
will be cutting 
he/she/it
will be cutting 
we
will be cutting 
you
will be cutting 
they
will be cutting 

Předbudoucí čas

I
will have cut 
you
will have cut 
he/she/it
will have cut 
we
will have cut 
you
will have cut 
they
will have cut 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been cutting 
you
will have been cutting 
he/she/it
will have been cutting 
we
will have been cutting 
you
will have been cutting 
they
will have been cutting 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [cut]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would cut 
you
would cut 
he/she/it
would cut 
we
would cut 
you
would cut 
they
would cut 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be cutting 
you
would be cutting 
he/she/it
would be cutting 
we
would be cutting 
you
would be cutting 
they
would be cutting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have cut 
you
would have cut 
he/she/it
would have cut 
we
would have cut 
you
would have cut 
they
would have cut 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been cutting 
you
would have been cutting 
he/she/it
would have been cutting 
we
would have been cutting 
you
would have been cutting 
they
would have been cutting 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [cut]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
cut 
you
cut 
he/she/it
cut 
we
cut 
you
cut 
they
cut 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had cut 
you
had cut 
he/she/it
had cut 
we
had cut 
you
had cut 
they
had cut 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [cut]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
cut 
you
Let´s cut 
he/she/it
cut 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [cut]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
cutting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
cut 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [cut]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

cut across

cut away

cut back

cut down

cut down on

cut in

cut into

cut off

cut out

cut through

cut upNepravidelná slovesa