Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  ding


Minulý čas pro nepravidelné sloveso:

C2

ding

Překlad: bimbat, zvonit, zvučet

Infinitiv

ding

Minulý čas

dinged

dang *

Příčestí minulé

dinged

dung ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech


   
   

Časování nepravidelného slovesa [ding]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
ding 
you
ding 
he/she/it
dings 
we
ding 
you
ding 
they
ding 

Přítomný čas průběhový

I
am dinging 
you
are dinging 
he/she/it
is dinging 
we
are dinging 
you
are dinging 
they
are dinging 

Minulý čas

I
dinged 
you
dinged 
he/she/it
dinged 
we
dinged 
you
dinged 
they
dinged 

Minulý čas průběhový

I
was dinging 
you
were dinging 
he/she/it
was dinging 
we
were dinging 
you
were dinging 
they
were dinging 

Předpřítomný čas

I
have dinged 
you
have dinged 
he/she/it
has dinged 
we
have dinged 
you
have dinged 
they
have dinged 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been dinging 
you
have been dinging 
he/she/it
has been dinging 
we
have been dinging 
you
have been dinging 
they
have been dinging 

Předminulý čas

I
had dinged 
you
had dinged 
he/she/it
had dinged 
we
had dinged 
you
had dinged 
they
had dinged 

Předminulý čas průběhový

I
had been dinging 
you
had been dinging 
he/she/it
had been dinging 
we
had been dinging 
you
had been dinging 
they
had been dinging 

Budoucí čas

I
will ding 
you
will ding 
he/she/it
will ding 
we
will ding 
you
will ding 
they
will ding 

Budoucí čas průběhový

I
will be dinging 
you
will be dinging 
he/she/it
will be dinging 
we
will be dinging 
you
will be dinging 
they
will be dinging 

Předbudoucí čas

I
will have dinged 
you
will have dinged 
he/she/it
will have dinged 
we
will have dinged 
you
will have dinged 
they
will have dinged 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been dinging 
you
will have been dinging 
he/she/it
will have been dinging 
we
will have been dinging 
you
will have been dinging 
they
will have been dinging 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [ding]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would ding 
you
would ding 
he/she/it
would ding 
we
would ding 
you
would ding 
they
would ding 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be dinging 
you
would be dinging 
he/she/it
would be dinging 
we
would be dinging 
you
would be dinging 
they
would be dinging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have dinged 
you
would have dinged 
he/she/it
would have dinged 
we
would have dinged 
you
would have dinged 
they
would have dinged 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dinging 
you
would have been dinging 
he/she/it
would have been dinging 
we
would have been dinging 
you
would have been dinging 
they
would have been dinging 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [ding]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
ding 
you
ding 
he/she/it
ding 
we
ding 
you
ding 
they
ding 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
dinged 
you
dinged 
he/she/it
dinged 
we
dinged 
you
dinged 
they
dinged 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had dinged 
you
had dinged 
he/she/it
had dinged 
we
had dinged 
you
had dinged 
they
had dinged 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [ding]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
ding 
you
Let´s ding 
he/she/it
ding 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [ding]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
dinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
dinged 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelná slovesa