Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORCE-FEED | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  force-feed


Minulý čas pro nepravidelné sloveso force-feed

Infinitiv

force-feed

Minulý čas

force-feed

Příčestí minulé

force-feedOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

feed

[fi:d]

fed

[fed]

fed

[fed]
Nepravidelná slovesa