Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forswink


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forswink **

Infinitiv

forswink **

Minulý čas

forswank

forswonk

Příčestí minulé

forswunk

forswunken** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Nepravidelná slovesa